การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม MAKE A DIFFERENCE PROJECT

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกำลังกาย

ข้อมูลบุคคลเป้าหมาย

นาย บอย จันทร์สะอาด 570112010103

ลักษณะนิสัย เป็นกันเอง เฮฮากับเพื่อนฝูง จริงใจ รักความสนุก ชอบการออกกำลังกายเป็นที่สุด

เท่มากครับ
พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ก่อนพัฒนา
  1. ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา เมื่อก่อนนายบอยเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างผอมบางมากและยิ่งเป็นนักมวยอยู่เเล้วด้วย ซึ่งผมคิดว่านายบอยต้องออกกำลังกาย เล่นฟิตเนสเพื่อเพิ่มพละกำลังเเละให้รูปร่างใหญ่ขึ้น เพื่อตัวของนายบอยเอง

2. สภาพก่อนที่จะพัฒนา นายบอยผอมบางมาก

3. เป้าหมายในการพัฒนา ต้องการให้นายบอย กินเยอะขึ้น ออกกำลังกายให้รูปร่างของตัวเองใหญ่ขึ้น

4. วิธีการพัฒนา กระผมเเละนายบอยก็พากันไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นประจำทุกวันหลัง เลิกเรียน หรือ แม้เเต่เสาร์ อาทิตย์ โดยสังเกตุผลมาเรื่อยๆตั้งเเต่เริ่มออกกำลังกายวันเเรก เเละอีกอย่างที่สำคัญ คือ ในช่วงตั้งเเต่ออกกำลังกายนายบอยรับประทานอาหารเยอะขึ้นเรื่อยๆ

5. ผลจากการพัฒนา นายบอยรูปร่างใหญ่ขึ้น ดูดีขึ้น เเข็งเเรงมากยิ่งขึ้น เเละกินได้เยอะกว่าเดิม

6. ปัญหา/ข้อจำกัด ในการพัฒนา นายบอยยังมีความขี้เกียจอยู่บ้างในการออกกำลังกาย

7. สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ นายบอยให้ความร่วมมือเเละมองเห็นว่าในอนาคตถ้ามีรูปร่างที่ใหญ่กว่าเดิม จะดูดีขึ้นเเละมีพละกำลังมากขึ้นที่จะใช้ในการต่อยมวย จึงทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

หลังพัฒนา

จัดทำโดย

นาย พชรพล กมลานนท์ 570112010106

Credits:

Created with images by Efraimstochter - "halloween halloweenkuerbis carved"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.