EESTI VABARIIGI AASTAPÄEV 2017 Postimees Grupp

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEV

Postimees.ee toob lugejateni 24. veebruaril suur ülevaade ja mitmed ülekanded Eesti Vabariigi sünnipäeva suurüritustest.

Lugejateni jõuavad

 • videoreportaažid lipuheiskamiselt ja kaitsejõudude paraadilt.
 • Ülevaated päeva sündmustest ja meenutusi ajaloos.
 • Päeva naelaks on suur fotoreportaaž presidendi vastuvõtult.
 • Mahukad galeriid presidendi vastuvõtult
 • Jpm.
VABARIIGI AASTAPÄEVA ERILAHENDUS

VABARIIGI AASTAPÄEVA ERILAHENDUS

PERIOOD: 24.02 – 25.02.2017

Postimees.ee läbivalt täisekraan + sitehat reklaam

Erilahendusega kasuvatakse kasutajale lehel laadides täisekraan reklaam ja peale selle sulgemist on kasutajal ekraanil sitehat reklaam. Ekslusiivne lahendus ainult ühele kliendile!

NÄIDIS

PEATOETAJA PAKETT

PEATOETAJA PAKETT

PERIOOD: 24. - 25.02

½ Peatoetaja pakett sisaldab:

 • Postimees.ee sitehat reklaam
 • Mobiil sisureklaam esimene positsioon
 • Galerii esimene ja teine positsioon
 • Mobiil galerii esimene ja teine positsioon

NÄIDISED

PAGE BREAK + PRE-ROLL PAKETT

PAGE BREAK + PRE-ROLL PAKETT

PERIOOD: 24 - 25.02

½ Pakett sisaldab:

Postimees.ee page break

Postimees.ee video pre-roll

NÄIDIS

ÜLEKANNETE BRÄNDING PAKETT

ÜLEKANNETE BRÄNDING PAKETT

PERIOOD: 24.02

½ Pakett sisaldab

 • Postimees.ee avalehel ülekannete bränding
 • m.postimees.ee avalehel ülekannete bränding
MOBIIL TÄISEKRAAN

MOBIIL TÄISEKRAAN

PERIOOD: 24.02

¼ m.postimees.ee mobiili täisekraani mahust

NÄIDIS

TORNREKLAAMI PAKETT

TORNREKLAAMI PAKETT

PERIOOD: 24 - 25.02

¼ Pakett sisaldab:

 • Postimees.ee tornreklaami esimene asetus (25% päeva mahust)
 • Mobiil sisureklaami kolmas asetus (25% päeva mahust)

NÄIDISED

GALERII PAKETT

GALERII PAKETT

PERIOOD: 24 - 26.02

¼ Pakett sisaldab:

 • Galerii positsioonid 3 – 6

NÄIDIS

SISUTURUNDUS PAKETT

SISUTURUNDUS PAKETT

Sisuturundus annab hea võimaluse jõuda lugejateni huvitava ja intrigeeriva tekstiga, mis võimaldab kallutada lugeja mõttemaailma ning jõuda tema teadvusse mittetraditsioonilisel viisil.

Artiklid kuvatakse Postimehe esilehel sisuturunudsplokis ning EV 99 keskkonnas.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.