Matematik STATISTIK - [Mäta och undersöka] - åk 4-6

I detta kapitel kommer du:

1. Undersöka hur varmt det kan vara.
Febertermometer.

Du kommer även förstå vad ord som SJUNKER och ÖKAR betyder.

Svampar som växer ÖKAR i längd.

En film om temperatur i skolan för 4-6.

Du ska även kunna läsa av och tillverka linjediagram.

Medelvärde av t.ex. provresultaten eller ålder på alla i klassen.

Läsa av cirkeldiagram.

FLER, FÄRRE, FÄRST: Det är färre som gillar äpple än vattenmelon. Det är färst som gillar banan. Det är flest som gillar vattenmelon.

Historien bakom termometern

Vem var egentligen uppfinnaren till termometern? Anders Celsius blev enbart 43 år gammal och levde i 1700-talets Sverige. Han en av världens mest kända och betydelsefulla personer än idag.

Målning av Anders Celsius.

DIAGRAM

I filmen här nedan finns olika typer av diagram. När används de och hur tillverkar vi diagrammen ?

Så gör du ett snyggt linjediagram

Ett av målen i denna kurs är att läsa av och rita upp ett enkelt linjediagram. Såhär gör du steg för steg när du till exempel skall göra ett linjediagram som visar hur djupt några personer klarat av att dyka på en dykkurs:

STEG 1

Använd linjal och rita upp linjer för x-axel och y-axel (svarta linjerna) och sedan stödlinjer (ljusgrå):

STEG 2

På y-axeln skall vi nu numrera hur djupt (från 0-5 m) de fem personerna lyckats dyka. Vi skriver också enhet längst upp på y-axelns pil som i detta fall blir (meters djup).

Därpå sätter vi ut personernas namn på x-axeln och skriver (namn) som enhet på x-axelns pil.

Då allt detta är klart sätter vi nu ut punkter i diagrammet som markerar att A.K dykt 1 m, Therese dykt 2 m, Magnus 5 m, Anna, 3 m och Fatme 0 m.

STEG 3

För att detta inte bara skall bli ett diagram med punkter (=punktdiagram), utan ett linjediagram så måste vi nu dra linjer mellan punkterna (se den röda linjen). Den gör det tydligare och lättare att se hur mycket som skiljer de olika personernas resultat åt mellan dykningarna.

ANNAT EXEMPEL PÅ LINJEDIAGRAM

Ett annat, men mycket vanligt exempel på ett linjediagram är just vattnets temperatur. Om du har kallt vatten i en kastrull och börjar värma upp den på spisen mycket långsamt så kan du efter varje minut som går mäta temperaturen.

Detta diagram visar att temperaturen efter 1 minut var 0 grader varmt, sedan 1 grad varmt efter 2 minuter, 2 grader varmt efter 3 minuter och så vidare.

Egen tanke...

Kan du komma på något förslag på vad vi hade kunnat använda detta diagram till?

Medelvärde

الوسط الحسابي = medelvärde

Livslängden i Sverige är 84,1 år för kvinnor och 80,3 för män.

Kanske har du hört att medellivslängden i Sverige är över 80 år på både män och kvinnor. Det betyder att de flesta som bor i Sverige lever tills de är lite över 80 år gamla. Det betyder inte att det inte finns folk i Sverige som inte dör då de är yngre eller äldre, men det är ett medelvärde/genomsnitt.

Vilket kameraobjektivsmärke är vanligast på bilden ovan?

Från webbmatte.se:

VÄRLDENS LÄNGSTA OCH VÄRLDENS KORTASTE MÄNNISKOR: Med en längd av 236 cm är Xi Shun från Mongoliet den nu längsta levande människan i världen. Khagendra Thapamagar från Nepal är världens minsta människa. Han är 51 cm lång.

أطول و أقصر رجل في العالم

إنّ أطول رجل في العالم هو زي شون من منغوليا حيثُ يبلغ طوله 236 سم. أمّا أقصر رجل في العالم هو النيبالي خاجندرا ثاباماجر و يبلغ طوله فقط 51 سم.

Läs vidare om medelvärde på nästa sida:

Träna mer

Här kan du hitta lite matnyttigt material för att träna mer på området temperatur, värme, medelvärde, linjediagram och cirkeldiagram m.m.

Created By
David Lancelot Sjövall
Appreciate

Credits:

Created with images by J McSporran - "Fire Peak" • pj_vanf - "at maximum" • Gadini - "thermometer temperature measurement" • stevepb - "mushroom fungi fungus" • J Wynia - "Bang for the Buck in RAM" • rottonara - "farmer smile man" • s58y - "Radioactive lenses -- group shot"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.