Infra Communicatie water-bouw en infra foto's

Infra Communicatie is specialist voor locatie fotografie op of rond bouwplaatsen. In deze voorbeeld presentatie is te zien hoe aan het aquaduct Vechtzicht gewerkt wordt. Al zijn het geen echte waterbouw foto's het geeft wel een goede indruk hoe foto's voor Van den Herik zouden kunnen worden.

Aandacht voor mensen, veiligheid en omgeving,

Infra Communicatie is VCA-Vol gecertificeerd en fotografeert op grote landelijke infra projecten. Hierdoor is er veel ervaring met veiligheid, de heersende mentaliteit en omstandigheden. U kunt Infra Communicatie met een minimale briefing op pad sturen. Afspraken maken met een verantwoordelijke uitvoerder regel ik zelf snel en betrouwbaar. Handig omdat het weer een belangrijke factor is voor het soort foto's.

Vanuit het midden van het land is heel Nederland snel bereikbaar, dus ook uw locatie.

Door op de de foto's te klikken worden foto's naar full-screen vergroot!

Ik hoop dat deze presentatie u een goede indruk geeft van mijn kwaliteiten. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Omdat ik zelfstandig werk heb ik minimale overheadkosten. Op projectbasis kan ik op een ochtend of middag een verslag van één van uw projecten schieten. En voor een geringe meerprijs is een presentatie als deze voor u gemaakt Makkelijk te delen via de sociale media of te embedden in uw eigen site. Op mijn site vindt u meer foto's voor een nog betere indruk

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie. Alleen met toestemming is gebruik of publicatie van deze foto's toegestaan.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.