MOTIIVIn kuulumisia -työryhmän sisäinen tiedote

Tämä tiedotuslehti on MOTIIVI -hankkeen sisäinen tiedotuslehti. Tässä lehtisessä kerrotaan ajankohtaisia hankkeen kuulumisia ja tuodaan esille osatoteuttajien ajankohtaisia asioita. Muu viestintä tapahtuu pääasiallisesti sähköpostitse, mutta tämä lehtinen täydentää sitä. DRIVE toimii yhteiskehittelyn alustana ja dokumenttien säilyttämisen paikkana. Tämä lehtinen puolestaan kertoo MOTIIVI -hankeryhmän sisällä eri työpakettien toimijoille siitä miten hankkeessa edetään.

Pääpaino on hankkeet https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20920 toimintojen, tuloksien ja prosessien viestinnässä, arjen tekojen kuvaamisessa. Tavoite on se, että me kaikki tiedämme mitä muut työryhmäjäsenet tekevät ja miten oma hanketyöskentely liittyy heidän tekemiseen ja hankkeen tavoitteisiin! (puhutaan viestinnästä lisää ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa 10.4.)

Drivessa on hankkeen dokumentit. Ne päivittyvät sinne kaiken aikaan. Kannattaa käydä lukemassa! Sieltä löytyvät esimerkiksi kokousmuistiot ja taloushallinnon terveiset työajanseurannasta.

Tämä lehtinen ilmestyy noin kuukausittain, ellei toisin sovita. Projektipäällikkö kokoaa tätä lehtistä, mutta kaikkien hanketoimijoiden tulee kertoa ja kuvailla prosessien etenemistä. Lyhytkin kuvaus riittää. Esille voi tuoda henkilökohtaisia kokemuksia projektityöntekijänä esimerkiksi projektipäiväkirjamerkintöjen avulla tai nuorten ja ohjaajien arjen kuvauksia. Kaikki kuvaukset, jotka edistävät työpakettien toimintojen ymmärtämistä ja tavoitteiden toteutumista, ovat tervetulleita. ESR koulutukseen viitaten "Viestintä ei ole vain väline, vaan keskeinen osa koko hanketoimintaa" (24.3.2017) :-)!

Eija ESR -hankeviestinnän koulutuksessa 24.3.

Kaiken kaikkiaan tällä hetkellä (24.3.2017) lähes kaikki työpaketit ovat aloittaneet toimintansa ja ensimmäisiä työkokouksia on pidetty (kokousmuistiot löytyvät DRIVESTA).

Työpaketit ovat järjestäytyneet/järjestäytyvät niin, että jokaisella työpaketilla on ns. vastuuhenkilö, joka huolehtii prosessin etenemisestä. Projektipäällikkö osallistuu sovitusti ja säännöllisesti työpakettien toimintaan ja kokouksiin, mutta päävastuu on työpakettien projektityöntekijöillä. Ohessa kuvia työpaketti 1. kokouksesta Stadin ammattiopistosta. Kiitos Tarja vieraanvaraisuudesta!

TERVETULOA

Kick Off -tilaisuuteen. Se järjestetään 10.4. Bulevardilla (klo: 9.00-12.00, tilassa P301).

ELY -keskuksen järjestämä aloituskokous puolestaan järjestetään keskiviikkona 26.4. Bulevardilla (klo:10.00-12.00, tilassa P310).

Motivaatio, uskallus, rohkeus ja tahto - Tervetuloa MOTIIVIN matkaan!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.