Loading

Terug naar de kantoor-clichés Een ontwikkeltraject van Jonge Honden over samenwerken tijdens én na de coronacrisis

Het is muisstil tijdens de digitale vergadering want ‘vragen kunnen gesteld worden via de chat’, jij zet even de camera uit omdat je ‘verbinding’ het niet goed doet en drinkt een derde kopje koffie; het is half 10. Dit alles terwijl corona om zich heen blijft grijpen.

Dit is het nieuwe normaal.

Samenwerken zoals we dat zo lang gewend zijn geweest, is op losse schroeven komen te staan. Vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend. Dit biedt mogelijkheden om kritisch naar je eigen samenwerking te kijken: hoe wil je eigenlijk samenwerken? Nu en nadat corona in de geschiedenisboeken is verdwenen?

Door ruimte te geven aan elke stem en vanuit vertrouwen samen deze vraag te stellen, helpen wij jullie hierachter te komen!

Durf jij dat aan? Durf jij je eigen visie los te laten en er samen met je collega's achter te komen hoe jullie eigenlijk aankijken tegen jullie samenwerking?

Tof! Voor je verder leest eerst even dit: verwacht je enkel meetbare resultaten, bijbehorende uitgewerkte verslagen of een uitwerking van wat jij eigenlijk al in je hoofd had? Lees dan het bovenstaande nog maar eens, en vraag jezelf af of je het wel echt aandurft.

Wij geloven erin dat een ontwikkeltraject op samenwerken geen vooropgezet plan is, maar een stap in het onbekende op weg naar een écht gedragen visie.

Hoe ziet dat er uit?

We gaan in gesprek met iedereen, van zwaar verzuurd tot enorm manisch, en van zeer gedegen tot onberekenbaar. Dit alles doen we op onverwachte en verwachte manieren om aan de hand van een nieuwe setting een ander gesprek aan te gaan richting een gezamenlijke visie op samenwerken.

Grofweg bestaat onze werkwijze uit deze drie fases, die hieronder uitgelegd worden.

"Oké even centraal, staan alle neuzen dezelfde kant op?"

1. Begrijpen

In deze fase bevragen we het ‘probleem’ achter het vraagstuk. Hiervoor verplaatsen we ons in de medewerker van de organisatie door (soms letterlijk) in haar schoenen te stappen. We voeren een 'gewoon' gesprekje bij de (digitale) koffiemachine, organiseren een (digitale) ontbijtsessie of gaan het gesprek aan aan de hand van jouw favoriete knuffel. Juist deze inzichten bieden ons een beeld van het vraagstuk dat we niet uit de website kunnen halen.

Voorbeeld:

Jonge Honden hielp een informatie afdeling van Politie Oost-Brabant om beter samen te werken. Dit deden we aan de hand van verschillende gesprekstechnieken en werksessies. Dit zorgde voor onverwachte en soms schurende gesprekken, maar wel met resultaat.

"Mag ik dit even tegen je aanhouden?"

2. Verkennen

In deze fase zullen we samen met een representatief kernteam van medewerkers in een aantal sessies werken aan verschillende belangrijke thema’s. Uiteindelijk ontwikkelen we een aantal scenario’s en een ‘set van eisen en wensen’ die het doel voor de korte en lange termijn onderschrijven.

Voorbeeld

Tijdens een online heidag gingen we aan de hand van het schrijven van blogs in gesprek met een organisatie over hun manier van samenwerken. Dit resulteerde in een gedragen visie op samenwerken.

"Laten we er een klap op geven"

3. Activeren

En nu zijn jullie aan zet. In de laatste fase gaan we echt aan de slag met de samenwerkingsvisie. We leveren niet alleen een toekomstvisie op, maar gaan hier ook gelijk mee aan de slag. Dit doen we door de visie te testen, aan te scherpen en breder te kijken of er nog wat mist.

Hoe jij straks weet dat het gewerkt heeft? Collega's komen ineens met eigen initiatieven, er wordt weer gelachen of het contact tussen medewerker en management is weer als vanouds...

Voorbeeld

Voor de VO-raad ontwierpen we een gesprekstool over het anders organiseren van onderwijs in de toekomst.

Ben je benieuwd geworden naar onze aanpak? Of wil je wat meer informatie ontvangen? Hieronder vind je onze contactgegevens, neem gerust contact met een van ons op!

Derk: derk@jongehonden.com Eefke: eefke@jongehonden.com Malou: malou@jongehonden.com
Naomi: naomi@jongehonden.com Rens: rens@jongehonden.com Ricardo: ricardo@jongehonden.com