Loading

BRUN BJØRN Mødet med et stort rovdyr

Fototur til grænsen i mellem Finland og Rusland, vi havde booket 3 dage hos Wild brown Bear - Center i Finland - et super fint sted, med gode forhold for fotografer, stedet er lavet kun til fotografering af Wildlife - så alt på den gamle Grænsestation var indrettet til fotografering, lige et sted for Mogens Abel-Bache (www.vildrosevej.dk ) og mig.

WILD BROWN BEAR CENTER, KUHMO, FINLAND

Stedet ligger i området Kuhmo i finland, og man ka flyve til Kajanni, som ligger et par hundrede km fra Wild Brown Bear center, på billedet øverst til højre ses indkvarteringshytten, som er spartansk, men funktionelt indrettet, med hygge område og soverum,sauna og bad. Nederst til venstre ses Logen, hvor der er auditorium,spisesal og område hvor man kan sidde og lave sine billeder til en god kop kaffe.. nederst til højre ses en af skjulene, som man tilbringer ca. 14 timer i i løbet af eftermiddagen og til næste morgen.

Et bevist valg om tidspunkt, viste sig at være helt rigtigt, her sidst i august eller starten af September er ca. det tidspunkt, hvor bjørnene er ved at være godt i stand i forhold til at de er ved at være klar til deres vintersøvn.

Efterårs farverne begynder også her sidst i august, start september at naturens nyancer gør at oplevelsen , med bjørnen bliver forstærket. Aftnen er selvfølgelig kortere, end tidligere på sommeren, hvor man nok kan opleve bjørnene lidt længre ud på aftnene.

Bjørnen her, som de på Centret kaldte Capaccino, var en legesyg 4 årig han, utrolig sjov at sidde og følge , alt skulle undersøges!

De store hanbjørne var også tilstede i skoven, og kom også frem, de største af den Europæiske brun bjørn (Ursus arctos arctos ), kan veje op til 400kg og kan blive lige i underkanten af 3m lang, fra snude til hale.

Vi så de første bjørne ved 17.00 tiden og helt frem til vi ikke kunne se mere ved 20.30 tiden.. men vi kunne høre dem, helt frem til efter midnat, hvor de puslede rundt ude i terrænet.

Det var helt utroligt, at de var så godt i stand, på nuværende tidspunkt, her er det den 4 årige han, der lige vendte hovedet, ca 3m fra min kamera linse.. det var så også den interesse den viste mig..

PROFIL AF EN BRUN BJØRN

FORSIGTIG MOR MED UNGER

i den sene aftenstime, kom hun frem med sine 2 unger....

At være så heldig at opleve en mor med 2 unger, var virkelig fantastisk, hun var meget forsigtig og kom først ud af skoven med sine 2 unger efter at have sikret sig der ikke var andre bjørne tilstede, så billederne er har taget ret sent på aftnene.

EUROPÆISK BRUN BJØRN

- med en vægt på noget der nok nærmer sig de 400kg, gælder det om at holde pulsen nede når den nærmer sig.

en fantastisk oplevelse at være blandt disse store rovdyr som findes i Norden, både Norge, Sverige og Finland har en god stamme af Brun bjørne, som man kan se i deres naturlige miljø.

Foto og historie af Kenneth Pingel
Created By
Kenneth Pingel
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.