Bad Piggies.

In de level select scherm kan je naar links en rechts swipen.
De assets in de rode cirkel kan je slepen naar de donker transparante vierkant, die midden in de scherm zitten.
in-game, als je voertuig deze componenten/ machines heeft, kan je de machines die aan je voertuig zitten activeren door op dat blauwe knop drukken. Met deze krijg je een kleine duw naar tegenovergestelde richting. Er zijn een heleboel soorten ... om je te helpen in een level.
je kan ook de assets omdraaien als je eropt tapt.
als je op de vergrootglas drukt dan kan je in/uit- zoomen om de level beter te zien.

Dit zijn de acties die je in Bad piggies kan doen: dragen, in/ uit-zoomen, tappen en swipen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.