Uitnodiging Kiwanis Regiobijeenkomst 16 maart 2017

Beste Kiwanis-vrienden,

Zoals wellicht bekend heeft het algemeen bestuur in het kader van bestuurlijke vernieuwing ervoor gekozen om de voorjaarsbijeenkomst te vervangen door vier regionale bijeenkomsten. Een van de speerpunten is om als landelijk bestuur dichter bij de clubs te participeren èn de clubs onderling de mogelijkheid te bieden elkaar breder dan de eigen divisie te leren kennen, ervaringen te delen en zo mogelijk gezamenlijk doelen na te streven. Waar natuurlijk ons Internationale devies, Serving the Children, voorop staat. Wij van de divisies, Holland Zuid, Holland Midden en Noord Holland-Flevoland zijn ingedeeld in regio C.

It does not make sense that everybody should duplicate efforts when we could be working together. Theresa May
Serving the children
Dus gewoon komen dan wordt het echt een gezellige bijeenkomst!

Agenda

 • 18.00 uur Inloop
 • 18.45 uur gezamenlijk eten
 • 19.30 - 19.35 uur Opening door dagvoorzitter Sietske Hoving
 • 19.35 uur Welkom door onze gouverneur Martien van der Meer “Tune in Play on”
 • 19.45 - 19.55 uur 3 x 2 projecten uit de drie divisies
 • 19.55 - 20.05 uur Clubbuilding thema Verbinding door Michel Oldenburg
 • 20.10 - 20.15 uur Frans van der Avert over zijn kandidatuur Trustee en het Kiwanis Kinderfonds
 • 20.15 - 20.30 uur Det Verhoeven en Ap Lammers namens de Communicatie Commissie
 • 20.45 - 21.40 uur Inleiding over het thema Verbinden
 • 21.45 - 22.30 uur Informeel samenzijn

Locatie Hall, Korenmolenlaan 4, Woerden

BEREIKBAARHEID

De HALL ligt ongeveer 5 min. rijden vanaf afrit Woerden (A12) en beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid, met name aan de achterzijde. Wanneer je aan de achterzijde parkeert kun je de achteringang gebruiken. Vanaf NS-station Woerden is het ongeveer 10 minuten lopen naar de HALL. Het is ook mogelijk om op station Woerden een OV fiets te huren.

De mogelijkheid bestaat om voorafgaande aan de bijeenkomst samen de maaltijd te nuttigen De kosten van de daghap bedragen slechts € 9,00. Het eten en de drankjes zijn voor eigen rekening. De koffie en de bitterballen na afloop zijn voor rekening van het District.

Om tot een inzicht te komen met hoeveel personen uw club gaat deelnemen aan onze eerste regioijeenkomst, verzoeken wij uw aanmelding voor deelname te richten aan

 • Divisie 4: Ger Adams 📧ghadams47@icloud.com
 • Divisie 11: Michel Oldenburg 📧Michel@smartidservices.com
 • Divisie 1: Joost Boers 📧 joost@feeling-healthy.net

Bij opgave melden of u gebruikt gaat maken om gezamenlijk de Daghap te nuttigen en met hoeveel personen u komt.

Kids need Kiwanis
Wij zien uit naar jullie komst!

Met vriendelijke groet, Martien van der Meer, Det Verhoeven, Ap Lammers, Michel Oldenburg, Joost Boers, Ger Adams.

Created By
Lindy Ward BrightDynamics
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.