Loading

När det oförutsedda händer: Beredskap på bibliotek Webbinarium 30.9.2020 kl. 12.30–15.00

Välkommen på webbinarium!

Senast under coronavirusepidemin blev det tydligt att biblioteket behövs under ett krisläge. Eftersom coronavirusepidemin knappast blir den sista omfattande krisen, är det viktigt att vara beredd när det oförutsedda händer nästa gång.

Med beredskapsplanering säkerställer man att livsviktiga funktioner fungerar under störningssituationer och undantagsförhållanden och tryggar på det sättet människornas levnadsmöjligheter och samhällets funktionsförmåga.

Vilken del har biblioteken i denna beredskap? Hur definieras bibliotekens roll för invånarnas mentala uthållighet och informationsbehov under undantagsförhållanden? Hur sköts kommunikationen vid kriser och vad är bra att tänka på när man kommunicerar med invånare och biblioteksanvändare?

Inför webbinariet: Bekanta dig med beredskapsplanen i din kommun! Finns det en plan också för biblioteket eller bildningsväsendet?

Program

  • 12.15 Länken till webbinariet öppnas
  • 12.30 Inledning – Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket
  • 12.45 Kommunens beredskapsplan och bibliotekets roll i en krissituation –Thomas Sundell, jurist, Regionförvaltningsverket
  • 13.30 Diskussion: Hurdan beredskap kan biblioteket ha i kommunen?
  • 13.45 Paus
  • 14.00 Hur sköter man kommunikationen vid kris – Oskar Karlsson, kommunikatör, Regionförvaltningsverket
  • 14.45 Diskussion: vad behöver göras?
  • 15.00 Avslutning

Målgrupp: Bibliotekschefer, bibliotekspersonal, ledande tjänstemän

Tid: Onsdag 30.9.2020, kl. 12.30–15.00

Plats: Webbinarium. Länken skickas någon dag innan till de anmälda.

Anmälan: Anmäl dig här senast 23.9.2020

Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Kontakt

Frågor om programmet: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Frågor om anmälan och annullering: planerare Yvonne Bergholm, yvonne.bergholm@avi.fi, tfn 0295 108 610

Frågor om teknik och anslutning: kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, tfn, 0295 018 071

Credits:

Bild: lil_foot_ - "open book library education"