Kaitaan Lukio

Kaitans gymnasiet ligger i Ivisnäs, Esbo. Det är byggt år 1966. Gymnasiet är bildkonst-orienterade. Där finns 350 studenter och den allmänna linjen på cirka 280 studenter. I Kaitaa vi har också högstadiet.

Till bildkonst utbildning valda studerar bildkonst rikligt och varierande. Bildkonst i undervisningen får du lära dig att uttrycka dig i en mängd olika tekniker som används i utställningar och bekanta dig med konst i olika områden.

I Kaitaa gymnasium har vi jättegod och hälsosam mat. Det är riktigt varierande och ganska hög kvalitet om du tänker de kostar bara under euro. Också vegetarianer har deras egna lunchen. Stolarna i matsalen är ändå alltför jobbiga.

Den globala UNESCO nätverk mening i skolorna är för att främja interkulturell dialog, fred, hållbar utveckling och utbildning av god kvalitet. Unesco lanserades 1953 ASP skolprojektet, som Kaitaa gymnasium blev medlem i år 1984.

På den tredje och sista året är det dags att delta i studentexamen. Det är också möjligt att skriva en del för andra året.

http://www.oph.fi/tietopalvelut/kansainvalinen_koulutustieto/unesco

http://kaitaanlukio.fi

Credits:

Created with images by yoppy - "Swedish Meatballs and Medalion"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.