Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 9 februari 2021

Sneeuwvlokjes/sneeuwklokjes

Elly en Rikkert

We zijn weer geopend!?

We dachten dat we gisteren eindelijk weer naar school konden…… totdat het langdurig begon te sneeuwen. Binnen Verion hebben we toen besloten dat het verstandig was de scholen nog een dag gesloten te houden. Vanwege de stuifsneeuw was het voor veel collega’s en ouders best gevaarlijk om op weg te gaan. Dit werd ook afgeraden. Gelukkig hebben we alle ouders kunnen bereiken en konden we rekenen op begrip. Veiligheid gaat voor alles! Voor de kinderen een lekker dagje in de sneeuw spelen na een periode van had thuiswerken. Gelukkig mochten we vandaag iedereen weer begroeten. We hopen dat we nu voorlopig een periode van rust en gewoon les op school tegemoet gaan.

Op de foto kunt u zien dat het nog lang niet eenvoudig was de school te openen vanwege de stuifsneeuw voor de ingang.

Afsluiting thuiswerkperiode

We zaten gebakken! Als blijk van waardering voor alle steun vanuit huis voor het thuiswerken hebben we onlangs bij alle gezinnen een presentje gebracht. Hiermee kon op eenvoudige wijze een lekkere cake of kruidkoek worden gebakken. We zijn ontzettend blij met uw ondersteuning thuis in de afgelopen periode.

Kangoeroegroep

Binnen Verion hebben we twee plusklassen die we de Kangoeroegroep noemen. Eén van die plusklassen heeft de Driesprong als thuisbasis.

Steeds vaker wordt de vraag gesteld “Wat doen jullie bij de Kangoeroegroep?” De leerkrachten van de Kangoeroegroep hebben speciaal voor u een film gemaakt. Dat geeft een mooi beeld van de Kangoeroegroep.

Dit is het nieuwe logo van de Kangoeroegroep van Verion

Om ook herkenbaar te zijn is er een prachtig logo ontwikkeld. Helemaal in Verion stijl. Nieuwsgierig geworden? Neem alvast een kijkje via onderstaande knop.

Filmproductie op "de Driesprong"

We zijn supertrots op de leerlingen van de Kangoeroegroep die een prijs hebben gewonnen met hun idee voor Unicef. Lees hierover meer in onderstaand krantenbericht.

Persbericht Nationale voorleesdagen

We halen nogal eens de krant als school. Erg leuk! In onderstaand artikel wordt verteld hoe we op een creatieve manier samen met de bieb hebben gezorgd voor boek en leespromotie op onze school middels een “voorleestas”.

Planning toetsen en oudercontacten

Vanwege de schoolsluiting hebben we besloten onze planning, zoals vermeld in de schoolkalender, aan te passen. Deze week gebruiken we om te acclimatiseren. Hoe gaat het met de kinderen, wat heb je meegemaakt. Even tijd om weer te wennen. Volgende week (15 t/m 19 februari) en de week na de voorjaarsvakantie (1 t/m 5 maart) nemen we een paar citotoetsen af om de nieuwe beginsituatie te bepalen. We nemen de CITO toetsen alleen af om een goede 0-meting te kunnen doen. Waar staan de kinderen, welke groei is gemaakt en/of waar moet mogelijk extra aandacht voor komen de aankomende periode. In de week van 8 t/m 12 maart analyseren we de toetsen en maken plannen voor de groep. Groep 8 voert in deze week de online adviesgesprekken met ouders. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Op vrijdag 19 maart gaat het rapport in aangepaste vorm mee naar huis.

De oudergesprekken voor alle ouders van groep 1 t/m 7 staan gepland in de week van maandag 22 t/m vrijdag 26 maart. We gebruiken hierbij voor het eerst de gespreksplanner van Parro waardoor u als ouders zelf een tijd kunt kiezen voor dit online gesprek. In deze eerste ronde willen we graag alle ouders spreken. U krijgt vanzelf bericht wanneer de inschrijving geopend wordt.

Even voorstellen..

Kiran Angnoe

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Kiran Angnoe en ik ben tijdelijk de schoolmaatschappelijk werker bij uw kind op school. Als schoolmaatschappelijk werker ben ik werkzaam vanuit de organisatie Avedan. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor leerkrachten, intern begeleiders, kinderen, maar ook voor de opvoeders.

Tot die tijd… vraagt de coronacrisis veel van ons als individu, maar ook van het gezin. De vaste structuren binnen het gezin en daar buiten zijn veranderd. Het is heel logisch dat dit binnen het gezin tot vragen leidt. Misschien soms zelfs tot spanning. Op ouders wordt een dubbel beroep gedaan: opvoeder en docent. En soms nog zelf aan de slag voor werk. Dit vraagt veel van kinderen en ouders.

Mocht u als ouder de behoefte hebben om even stoom af te blazen, heeft u een vraag of wilt u tips/advies over bepaalde situaties op dit moment, dan kunt u vrijblijvend (ook na de corona periode) contact met mij opnemen. In deze tijd kunnen we dit telefonisch of via videobellen doen. Ik ben telefonisch te bereiken op: 06 58 81 67 70 wilt u liever een mail sturen dan kan dat naar k.angnoe@avedan.nl

Wees lief voor jezelf. Stel niet te hoge verwachtingen aan je zelf en aan anderen, maar probeer wel contact te houden met je dierbaren en de mensen om je heen. Welke vraag je ook hebt, blijf er niet mee zitten. Stel je vraag. Ik ben bereid om met je mee te denken.

Hartelijke groet, Kiran Angnoe

Zending

Zoals u weet hebben we als school een adoptiekind. Hiervoor nemen de kinderen op maandagmorgen zendingsgeld mee. Dit is al enige tijd niet gebeurd. Hierdoor kunnen we het maandelijkse bedrag niet meer overmaken voor school eten en kleding. We willen u daarom ook vragen of u vanaf nu weer zendingsgeld mee wilt geven op maandagmorgen. Mocht u het bedrag van het zendingsgeld liever over willen maken; dit kan op twee manieren:

  • Via de website die we voor ons adoptiekind hebben aangemaakt: https://www.geef.nl/nl/actie/plan-kind-driesprong-hoge-hexel
  • Of door uw gift over te maken op NL65INGB0659263521 t.n.v. St vrienden van SmdB De Driesprong

Voorjaarsvakantie

Op vrijdagmiddag 19 feb. begint de voorjaarsvakantie. Vanaf 12.00 uur is iedereen vrij.

Jarig

(Luister)lied van de maand

Groep 5/6: Psalm 133: 3 en biddaglied

Groep 7/8: Psalm 139: 1 en biddaglied

Agenda

Oud papier/Pleinvegen

Volgende nieuwsbrief dinsdag 9 maart 2021

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van jplenio - "nature tree fog"