תדרוך ביטחוני לנסיעה לחו"ל ...רגע לפני שממריאים

רגע לפני שאתם סוגרים את המזוודה, ברצוננו להדגיש מספר נושאים
כללי

היה ערני/ת לתופעות חריגות (התנהגות חריגה, חפצים חשודים, זרים המתעניינים בך)

אל תבליט/י את זהותך הישראלית (בלבוש, בציוד, בהתנהגות)

בטרם הגעתך למעבר הגבול, בדק/י היטב בכבודתך שלא נשארו בו פריטים לא רצויים (נשק, מחסנית, תחמושת, חומר מסווג וכו')

אל תענה/י לפיתויים (כספים, עסקים, בילויים) שיוצעו לך בנסיבות בלתי צפויות

שא/י את דרכונך תמיד אתך (אל תפקידוהו בשום מקום, גם לא בדלפק הקבלה במלון)

הימנע/י מלציין תפקידך ו/או דרגתך במערכת הביטחון לרבות שירות בעבר. אל תנדב/י מידע בלתי הכרחי על תוכנותיך ואל תאפשר/י לאיש "למשוך אותך בלשון"

הימנע/י מוויכוחים פוליטיים עם זרים והתרחק/י מהפגנות. הימנע/י ככל האפשר, מלהימצא בריכוז גדול של ישראלים (בשדה התעופה, באתרי תיירות)

כללי התנהגות למניעת חטיפות

דחה/י הצעות מפתות (מתנות, בילוי) בלתי צפויות*

דחה/י הזמנות לפגישות עסקיות בלתי צפויות ו/או חשודות מגורמים בלתי מוכרים, או במקומות נידחים/מבודדים, בעיקר בשעות החשיכה

הקפד/י להופיע עם בן לוויה אמין לפגישות בלתי מתוכנות

דאג/י שתהיה בידי מנהלך הישיר בישראל, מנהלי התכנית את תכנית הנסיעה והפגישות (פרטי) וקיים/י מעת לעת קשר עם אחד מהנ"ל

הימנעו מלהחצין את היותכם ישראלים*

התנהגות בעת שהותכם במלון

בעת שהותך בחדר, ביום ובלילה, הקפיד/י לנעול את הדלת

אל תתיר/י לאיש בלתי מזוהה להיכנס לחדרך (רצוי להימנע משימוש בשירות חדרים)

בשובך למלון לאחר שהייה מחוצה לו, בדק/י אם מישהו טיפל בחפציך ובעיקר במזוודותיך

אל תקבל/י ואל תפתח/י חבילות או מתנות בלתי מזוהות שנשלחות אליך למלון

הימנע/י מלינה במקומות מפוקפקים (גם אם הם זולים יותר)

התנהגות מומלצת ברחוב ובנסיעה

אל תעלה/י למונית או לכלי רכב אחר העוצרים לך מיוזמתם

בנסיעה ברכבת רצוי לשבת בתאים מאוכלסים

אם ברשותך רכב שכור הקפיד/י לנעול אותו היטב בעת שהוא חונה ביום ובלילה

הימנע/י מלשוטט בקבוצה קטנה במקומות מבודדים / מפוקפקים ברכב או ברגל

בעת קניות ודא/י שקיבלת רק מה שקנית

בעת שהות ממושכת במקום אחד הקפיד/י לשנות את שיגרת תנועותיך וביקוריך

במקרה של מעצר - חס וחלילה

אם נעצרת או עוכבת ע"י גורמי ביטחון בשהותך בחו"ל- דרוש לשוחח עם נציג רשמי של מדינת ישראל במדינה (שגריר, קונסול

אל תחתום על שום מסמך ללא נוכחות של גורם רשמי מהשגרירות או הנציגות הישראלית

זכור! הסתייעות בנציג רשמי של מדינת ישראל הינה זכות לגיטימית המוקנית לכל אזרח במדינה

!נסיעה טובה

בסיום יש לאשר את קריאת

תדריך המצגת. לאישור

לחצו כאן

Created By
מיכל מלכה
Appreciate

Credits:

my own

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.