The sky is not the limit voor Laura!

Snel, scherp en kritisch. Dit is hoe we je kennen. Geen wonder dat je dan je horizon verbreed.

De winnaar van de Innovatiepitch 2015 kreeg door jou een vliegende start en schitterde op het Innovatiecongres 2016.

De inhoudelijke organisatie en begeleiding van de VIC tot in de puntjes verzorgd.

Het visualiseren van het satellietprogramma in een aantrekkelijke showcase heb je tot ongekende hoogte gebracht. Mét oog voor alle partners als HSD en NSO. In gesprekken wist je iedereen mee te krijgen, met respect en humor.

Wat duidelijk is dat je veel in je mars hebt.

Goede koffie was een must om je op te laden. En even bij te praten over van alles en nog wat.

Altijd met een lach, positief en constructief. En goed kunnen luisteren. Weinig mensen die dit kunnen!

Nu tijd om ergens anders te knallen. (Als een malle? :-) Get set. Get ready. Go!

We gaan je missen! Hopelijk kom je nog eens langs bij het Innovatieteam!

Credits:

Created with images by Pexels - "architecture bridge broadway" • WikiImages - "satellite soyuz spaceship" • Hubble Space Telescope / ESA - "Conquest of planet mars (ALESSANDRA TRUGLIO)" • LoboStudioHamburg - "coffee beans beverages" • Alexas_Fotos - "laugh smiley emoticon" • stevendepolo - "Launch Button -- SMASH Rocket Club 5-9-09 4" • krishna03963 - "bulb light electricity"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.