Youp van 't Hek Licht

De algemene indruk: De show 'licht' van Youp van 't Hek vond ik erg leuk, de grappen die hij maakte waren goed en het decor paste bij the show. Het was een leuke ervaring en ik zou het zeker nog eens willen beleven.

Youp van 't Hek: Youp is al aardig oud aan het worden, hij vertelde daarom over wat hij beleefd had in zijn leven en over goede vrienden van hem. Het was fijn om te zien hoe hij van het ene onderwerp naar het andere ging zonder af te dwalen van zijn hoofdverhaal. Hij liet zijn emoties zien wanneer hij het verhaal vertelde en dat hielp bij het zelf kunnen beleven van wat er gebeurd is. Ik vind hem een goede cabaratier, omdat hij goed kan vertellen en goed dingen over kan brengen. Hij is duidelijk in zijn verhaal.

Het decor en de muziek: Het decor voegde niet erg veel toe aan de show, het decor was meer een soort achtergrond. Het leidde niet te veel af, maar gaf toch wat meer sfeer dan een leeg podium met Youp van 't Hek erop. Zo nu en dan ging Youp zelf liedjes zingen, verder werd er geen muziek gespeeld. De liedjes die hij zong pasten bij het verhaal wat hij vertelde en het zorgde voor afwisseling tussen het praten door.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.