Maltepe İkinci El Eşya Alanlar

Maltepe ikinci el eşya alanlar içerisinde ürünüm satılacak mı diye beklemeden, satıldığında nasıl teslimat yaparım diye endişelenmeden, ikinci el eşyamın ücretini nasıl tahsil ederim diye düşünmeden, eşyalarınızı 0532 6525810 numaralı whats app hattımız ile size özel olarak değerlendirerek hatta yerinizde görerek değerinde nakit para ile alıyoruz.

www.istanbulikincielesya.com/maltepe-ikinci-el-esya-alanlar

İstanbul kinci el eşya doğru ve güvenilir hizmeti adresi...

Created By
Maltepe İkinci El Eşya Alanlar
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.