Loading

Časopis Inspirace je naším novým pořadem, ve kterém se dočtete zajímavosti jak o výrazných osobnostech české i zahraniční scény, které utvářely naše jedinečné kulturní dědictví, tak i o osobnostech nově přicházejících.

V rubrice Inspirace naleznete jednotlivé příspěvky, z nichž bude postupně vznikat a vycházet interaktivní časopis.

Created By
marek hnila
Appreciate

Credits:

Časopis Inspirace je naším novým pořadem, ve kterém se dočtete zajímavosti jak o výrazných osobnostech české i zahraniční scény, které utvářely naše jedinečné kulturní dědictví, tak i o osobnostech nově přicházejících. V rubrice Inspirace naleznete jednotlivé příspěvky, z nichž bude postupně vznikat a vycházet interaktivní časopis.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.