Infra Communicatie voor opvallende locatie foto's van bouw en architectuur

Spoorbrug over A1 bij Muiderberg

Infra Communicatie fotografeert voor- en op de bouw. Opvallende foto's van de mensen die er werken, de werkzaamheden en het project zelf, vaak gevisualiseerd tegen de achtergrond van de omgeving.

In deze presentatie zomaar enkele foto's van eerdere opdrachten. Gebaseerd op de foto's in de stijl die Count & Cooper hanteert. Ik beschik al over foto's van veel bouwprojecten maar ga er nog liever op uit!

Foto's kunnen als losse foto's aangeleverd worden of in de vorm van een presentatie als deze. Dat kan zeer snel en voor geringe meerkosten. Als U enthousiast wordt van de foto's zou ik graag langs komen voor een vrijblijvende kennismaking waarin ik kan vertellen hoe ik werk en uitleggen wat de kosten zijn voor dit soort opvallende foto's.

U kunt voor meer foto's kijken op mijn site, www.infrafotografie.nl (die overigens volgende week vernieuwd wordt). Een nadere toelichting van mijn werkwijze vindt u in mijn portfolio.

Created By
Infra Communicatie steinbach
Appreciate

Credits:

Foto's zijn exclusief eigendom van Infra Communicatie. Gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Infra Communicatie.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.