Kynning um mig BRyndís gísladóttir

Einn styrkleiki minn er stærðfræði

Nokkur gildin mín eru:

Fjölskylda

Góðir vinir

Og hamingja

Ég á frábæra fjölskyldu sem stendur með mér í einu og öllu.

Ég á líka marga góða vini sem ég hef þekkt síðan í leikskóla.

Credits:

Created with images by shining.darkness - "flowers" • Ramdlon - "math number school" • GLady - "flower plant nature" • Antranias - "wild rose rose pink" • stux - "rose pink family" • stux - "rose rose family rosaceae" • < J > - "Flowers" • RichardBH - "Flower"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.