Sari Hanska ESITTELY

Omalla verkko-opetuskokemuksellani ei kauheasti voi kehua: Tabulaa/Moodlea sekä niiden työkaluja olen käyttänyt vuosia ja yhden verkkokurssin (Nätsvenska) olen saanut aikaan kollegoideni kanssa. Bloggailin omaksi ilokseni aikanaan monta vuotta, mutta en ole blogia käyttänyt koskaan opetuksessani. Visuaalisuus on minulle tärkeää, pidän kauniista kuvista.

Heti aluksi täytyy sanoa, etten ole mikään verkko-opetuksen ihannoija, sillä olen kokenut, etten tähän päivään mennessä oikein ole saanut otetta tuohon tapaan opettaa. Tietotekniikkakaan ei ole sanottavasti kuunaan kiinnostanut ja se on kostautunut, kun on pitänyt yrittää pysyä kehityksessä mukana.

Minkälaista on hyvä verkko-opetus ja mitä apuvälineitä siinä voisi käyttää? Verkkopedagogeilla on tapana hehkuttaa verkon mahdollisuuksia upeilla sanakäänteillä, mutta itse haluaisin aitoa konkretiaa. Joskus toivoisin ihan oikeasti näkeväni kaikin puolin toimivan kielten verkkokurssin. En kaipaa syväluotaavaa sanahelinää verkkopedagogiikasta, vaan esimerkkejä ja toteuttamiskelpoisia ideoita omaan työhöni.

Pidän uuden oppimisesta, mikäli näen siinä hyötynäkökohdat eikä minulta mene liikaa aikaa pähkäilyyn esim. tekniikan/sovellusten kanssa. En halua alan gurujen puuduttavia pohdintoja, vaan käyttökelpoisia ja käytännönläheisiä vinkkejä sekä selväsanaista tietoa, joilla voisin helposti uudistaa/päivittää omia kurssejani.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.