PERU, LAND VOL VERRASSINGEN voor een vakantie met CULTUUR, NATUUR en AVONTUUR

Zandduinen, oases en zeeleeuwen

Heerlijke stranden en manglaren aan de noordkust

Ongerepte natuur, jungle, lagunes en eindeloze trekkkings....

Vulkanen, canyons en prachtige architectuur

Gletsjers en de ruige natuur van de bergen op grote hoogte

Marinera, architectuur, Moche en Chimu cultuur,

stranden en lekker eten

Op grote hoogte worden cultuur en natuur één

Credits:

Created with images by ilkerender - "Huacachina , Ica , Peru , Nazca , Desert" • Trapuzarra - "paracas peru ballestas islands" • Vladimir Terán A. - "Río Tumbes" • FrancescGenove - "2015-11-22 08.55.23_flickr" • madiko83 - "...8..." • Miguel Vera - "Paso Huancapetí / Huancapeti Pass" • morrissey - "Caballitos de totora" • Golda Fuentes - "Wächterin der Lagunen, die vom Bergbauprojekt Conga gefährdet sind, Cajamarca, Peru"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.