Kubism och Picasso Hampus Hörling 9c

Jag har valt att dyka djupare i kubism och analysera det pga att den stack ut för mig och jag tyckte den verkade intressant. Pablo Picasso är dessutom en konstnär jag känner till sedan innan vilket gör det roligare än att lära sig om något man aldrig hört talas om innan.

Kubism kom till och utvecklades 1907 - 1920 och utövades/skapades av Pablo Picasso och Georges Braque. Pablo Picasso var en känd spansk konstnär och poet som levde mellan 1881 och 1973 och blev därför 92 år gammal vilket både nu och var då en väldigt hög ålder. Han hade därför möjlighet att göra mycket under sin livstid vilket han naturligtvis utnyttjade. Han har förändrat konsten, utvecklat nya tekniker och därför har nästan alla hört hans namn, oavsett om du är konstintresserad eller inte. Han kom nämligen att skapa nya tekniker att skapa konst som gjort honom oerhört känd. Kubism och primitivism är två exempel.

Expressionismen

Bilden ovan är en bild av Pablo Picasso som kallas The old guitarist. den utvecklades under en tid som kallades expressionismen. Det betydde att man målade någonting som skulle väcka känslor och inte nödvändigtvis avspegla ett riktigt föremål. Den är därför lik kubismen men ändå någonting helt annat. Stilen växte fram under 1905-1920.

Oljemålning

Bilden ovan tillhör en annan stil, nämligen oljemålning. Konstverket heter garcon a la pipe (pojken med pipa) och skapades år 1905.

Var jag vill komma med detta är att Picasso uppenbarligen konstant provade nya stilar. Han har inte själv "uppfunnit" dessa stilar men det visar tydligt på att han ville utvecklas. Man kan likna hans framsteg med The Beatles. De testade alltid nya musikstilar och nya sätt att producera musik, t.ex. genom att spela ljudet av en orgel baklänges och liknande. Picasso levde och hade redan jobbat med konst en tid när The Beatles skapades men jag tror det är fullt möjligt att de blev påverkade av varandra. De jobbade inom olika saker, men som sagt inte omöjligt.

Kubism

Kubism är stilen jag har valt att fokusera på och detta framförallt eftersom jag tycker den är intressant. Jag började med att läsa igenom häftet om de olika stilarna men fann det väldigt onödigt och tidskrävande. Det var mycket effektivare och lättare att se vad man fastnade för om kollade på bilderna och kollade vilken man gillade mest. Då drogs jag uppenbarligen till kubismen. Detta pga att linjerna i konstverken både kunde vara raka och kantiga men också böjda och mjuka. Hela stilen med att "leka" med dimensionerna och utnyttja bakgrund och förgrund imponerar mig. Kubism anses vara den första typen av abstrakt konst och det är jag ett stort fan av. Friheten av att själv bestämma vad målningen eller skulpturen föreställer tycker jag öppnar upp stora möjligheter inom konst. Det var därför en självklar och nödvändig upptäckt enligt mig.

Om man till exempel tar bilden ovan är det bara att det ser ut som en ledsen man i mitten de flesta kommer tycka gemensamt. Resten är upp till en själv och varje individ kommer ha en egen åsikt. Med bilden ovan och titelbilden (bilden ovan i synnerhet) är det också väldigt lätt att byta färger på specifika platser för att ändra känsla. Om man dyker väldigt djupt in med att analysera bilden, skulle ett färgbyte på EN ruta eller annan symmetrisk form kunna förändra hur man såg på tavlan. Om man gjorde något sådant på en tavla där man försöker rita av ett fysiskt föremål så att det ser likadant ut skulle allt falla. Det skulle inte längre fungera, och framförallt inte ge den mer djup (finns undantag).

Pablo Picasso ägnade sig också åt poesi och skrivande. Detta var någonting han började med och ledde till en paus när han var 53 år. Vid en ålder av 54 skrev han: the Burial of the Count of Orgaz picasso som är ett hans kändaste verk inom poesi. När han tillfälligt slutade med målning och började ägna sig åt poesi skrev han hundratals dikter som även dem var abstrakta. Dikten nedan är en av Picassos verk

I have a face cut from ice, a heart pierced in a thousand places so to remember, always the same voice, the same gestures, and my laughter, heavy, as a wall, between you and me, the ones who are most alive, seem the most still behind the milky way, a shadow dances, our gaze climbs toward the stars.

Den är precis som hans tavlor väldigt abstrakt och man får själv fundera på vad den betyder. Jag har läst några av hans andra dikter och de flesta följer samma stil. Osammanhängande ord eller meningar som inte betyder någonting om man inte själv fyller i en handling eller en mening med den. En av dikterna jag läste var endast ett ord per rad och blir lätt förvirrande om man inte lägger ner mycket tid på den. Men jag tror att det kan liknas vid en rubiks kub. Först försöker man lösa den men fattar ingenting. Det känns bara som att den har hundra sidor man ska tänka på samtidigt. Men när man förstått principen och hur den fungerar släpper det och man klarar av hela. Man kan sedan lösa andra, liknande pussel och en hel värld öppnas för en. Det motsvarar när man börjat komma fram till en förklaring till dikten och tankarna flyger iväg och väcker nya idéer.

Jag är nästan helt säker på att han har gjort någon form utav musik under sin livstid men jag kunde tyvärr inte hitta någonting. När jag skulle söka: Pablo Picasso music, kom det upp sökningsförslag om precis det innan jag ens skrivit klart det, men jag hittade ingen film på det eller någon sida med fakta om hans troligtvis korta musikkarriär.

Avslutningsvis vill jag säga att Picasso var en fantastisk man som har gjort stora förändringar inom konst, men framförallt influerat och påverkat hur människor ser på den. Han utvecklade den första abstrakta konsten i form av kubism, men även primitivismen tillsammans med Edvard Munch. Han är en av världens mest kända konstnärer och jag tycker att han definitivt gjort sig förtjänt av den berömmelsen och populariteten, men framförallt hoppas jag att hans konst lever kvar länge och att man fortsätter att se honom som inflytelserik och som en symbol för sin tid.

Created By
Hampus Hörling
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.