Loading

Præstebloggen "Hvad kan vi bruge langfredags beretning til i dag?"

Præsteblogger: Marija Krogh Iversen

Præst på Diakonissestiftelsen

”Sjælen kan ikke gøre andet end at søge, lide og være tillidsfuld," skriver middelaldermystikeren Julian af Norwich efter en af de Kristusvisioner, hun fik i slutningen af 1300-tallet. Hun reflekterer dermed over den arena for tro, længsel og lidelse, vores liv stadig er.

Jeg tror, ethvert menneske, uanset baggage og baggrund, kender til at søge, lide og være tillidsfuld. Det kan måske knibe med det sidste i et præstationssamfund, der har overladt ansvaret og anstrengelserne med at skabe os selv til os selv. Hvem har sidst set en jobannonce, der efterspurgte evnen til at tøve tillidsfuldt, lytte nysgerrigt eller give afkald på kontrol?

Langfredag er en gåde, der ikke nødvendigvis kalder på vores forståelse, men vores opmærksomhed.

Ikke desto mindre var Jesus både tillidsfuld, søgende og lidende på langfredag. Han led en smertefuld og ydmygende død på et kors. Han mærkede ensomhedens kolde greb i Gethsemane Have, hvor disciplene faldt i søvn og Gud var tavs. Ved smertens klimaks gav han slip på sig selv, da han på korset råbte: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.”

At Gud blev et menneske betyder, at han forstår vores lidelse, men det er ikke sikkert, vi forstår det. Jeg forstår det ikke, men jeg forstår, hvad det vil sige at søge, lide og sommetider være tillidsfuld. Langfredag er en gåde, der ikke nødvendigvis kalder på vores forståelse, men vores opmærksomhed. Kan vi øve os i at tøve, lytte og slippe grebet om os selv, så vi kan sige ”Far, i dine hænder betror jeg min ånd"?

Korset i byen

Præsteblogger: Niels Nymann Eriksen

Indvandrerpræst på Vesterbro

Jeg har nu en del gange set KøbenhavnerPassionen og før den VesterbroPassionen bevæge sig igennem de gader, hvor mit hverdagsliv udfolder sig. Hvert år har haft sit særpræg og ofte også sit tema.

Et fast element har de sidste 4-5 år været, at en procession med asylansøgere bærer et lysende rødt kors igennem byen. For mig er det billedet af korset i de dagligdags omgivelser som mere end noget andet indfanger KøbenhavnerPassionens betydning for mig.

Jeg gøres opmærksom på at det overgreb, som fandt sted mod Jesus, er forbundet med alle de andre små og store overgreb, som finder sted i vores by.

Der sker noget med byen, når man lader et kors passere igennem den. Jeg gøres opmærksom på at det overgreb, som fandt sted mod Jesus, er forbundet med alle de andre små og store overgreb, som finder sted i vores by. At den ensomhed han udtrykte da han råbte, ”Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig?” er forbundet med den ensomhed nogle oplever i storbyen i dag, og at oplevelsen af at blive dømt udenfor og bortvist, som en afvist asylansøger kan erfare, er forbundet med Jesu vej ud af byen. Og selv om der ikke er nogen løsning eller lettelse i denne erfaring, er der dog er erkendelse af, at vi ikke helt er overladt til os selv.

Præsteblogger: Preben Kok

Hospitalspræst

Lidelsen skal man som menneske gøre alt, hvad man kan, for at komme af med. Der er ikke nogen lidelse, som jeg anerkender som god, eller som jeg kan acceptere.

Lidelse er forkert og skal mødes med protest. Og hjælper andet ikke så må vi se, hvordan vi kan leve med den så godt som muligt. Jeg har som hospitalspræst bevæget mig rigtig meget i lidelse, som man ikke kan komme af med. Jeg vil gerne finde måder, man kan leve med lidelsen på, men der ligger ikke nogen accept af den.

Gud selv tager ansvaret på sig og siger, at det var hans skyld, at det her gik galt

På det helt grundlæggende eksistentielle plan betragter jeg mig som et Guds barn, og derfor skal jeg aldrig blive dygtigere end et barn, for så fratager jeg mig nogle muligheder for at reagere på lidelsen. Hvis jeg på en eller anden måde forsøger at forstå den, så har jeg ikke den samme drivkraft i protesten, og det, mener jeg, er meget vigtig at have med.

Halvanden års stærk angst overlevede jeg med et billede af den korsfæstede Kristus. Jeg lagde det på bordet ved siden af mig og levede på den måde med det mest grusomme og usle korsfæstelsesbillede fra Isenheimeralteret. Det, at Kristus lider på den måde, det er jo Gud selv, der lider. Og lidelsen hos ham betyder, at intet i verden kan få ham dementere sit budskab.

For mig er det det dybe i kristendommen, at Gud selv tager ansvaret på sig og siger, at det var hans skyld, at det her gik galt: ”Det er mig, der har al magt i himlen og på jorden, og I skal vide, at jeg mener det i en sådan grad, at lige meget hvor meget, man piner mig, så får I ikke andet ud af mig end, at jeg elsker jer, og min kærlighed gælder alle dage indtil verdens ende. Og mit budskab står jeg ved.”

TAG MED PÅ OPDAGELSE I LANGFREDAGENS UNIVERS - ET GADEOPTOG I SÆRKLASSE

19. APRIL 2019 KL 19:00 - 22:00

Program:

  • 19:00 Dommen opføres på trappen til Eliaskirken
  • 19:15 Fælles vandring med Tuesday Night Brass Band i front
  • 19:45 Døden ved Domhuset på Gammeltorv. Musik ved bandet GraaBlaa - Smuk og smadret.
  • 20:15 Dødsriget i Natkirken i Vor Frue Kirke

Har du fået det hele med? Vi har produceret 3 korte sofainterviews med markante danskere, der forholder sig til lidelsen. Du kan også gå på oplevelse i #CphPassions stemningsbilleder og videoer fra de seneste års optog. Find links nedenfor

Credits:

Created with an image by Greg Rakozy - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.