Mense van die Breerivier Matthew pols

Vrae: "Hoe lank was jy al ooit in die area?" "Wat inspireer jou elke dag? "Hoe maak jy die wêreld 'n beter plek?"

Bongani

"Ek was in Breerivier vir twee jare nou. Elke dag wanneer ek wakker word, sê ek vir myself dat ek is sterk en ek het 'n sterk mentaliteit. Ek sê vir myself dat maniere en om 'n goeie hart te hê is die beste ding jy kan ooit hê. Ek bly gemotiveerd elke dag ,want ek glimlag elke dag en dink dat goed gebeur vir die beter."

Agnes

"Hierdie is my veertiende jaar in die Breerivier. Ek maak seker dat alles in my lewe is die beste dat dit kan wees. Elke dag glimlag ek om beter oor myself te voel. Elke dag sien ek die wêrdeld verander. Ek maak seker dat ek herwin al my rommel elke dag om die wêreld 'n beter ple te maak."

Louis

"Ek wou 'n rugbyspeler wees, maar ek het my been gebreek. Na daai ongeluk het ek hier geskui om nadar aan my vrou te bly. Hierdie is my vyfde jaar hier en ek is nog in my jonger jare. Om 'n beter persoon te wees ek lief meer, haat minder. Ook as iets maak nie die wêreld beter dan ek doen dit nie. Ek hou die meeste van die natuur en hoe mooi dit is wanneer dit verander."

Gladys

"Ek is 'n skaam persoon. Ek maak seker dat ek het selfvertroue in myself om meer selfvertroue te hê. Ek maak seker dat ek het nie struikelblokke in my lewe, ek maak seker om elke dag na die volste te leef. Die ding dat maak my gelukkig elke dag is dat ek het werk en ek leef 'n lewe ek lief."

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.