Patricia Atama-Tamati eHARA TAKU TOA I TE TOA TAKI TAHI, ENGARI HE TOA TAKI TINI!!!

"Iti rearea teitei, kahikatea ka taea"

Ki a panikere ai tōku mana whenua ki te toihanga o tōku maunga Te Reinga. Kia rere tahataha nei tōku kōawaawa a Waihou-nui-ā-rua e kawe ana i ngā taikura roimata ki te wahapū, ki te tihi o Niniwa, ki te tihi o Arai-te-uru, ki Hokianga Whakapau Karakia. Manaia whakatau mai ra kia mānū ai tōku kura tīwaka a Ngātokimatawhāorua. Ko te parikarauna ko Nahareta hei mihia, hei poroporoaki ki a rātou mā kua wehe atu ki tua o te pae. Hoki ora mai ki a tātou te hunga ora e pīkau nei i ngā tini kawenga ā kui mā, a koro mā........tēnā koutou katoa.

Taku tautake:Te ākonga

E whakapono ana ahau ko te pū o tēnei mea te whakaako ko te 'ākonga' me ōna āhuatanga huhua katoa, whānau, hapu mai iwi mai anō hoki. Me mātua whakanuia te kaiako i ngā mōhiotanga me ngā mātauranga e mau kē ana te ākonga waihoki, me poipoi, me akiaki te ākonga i runga i ērā āhuatanga ōna. Me rangona whānuitia te ākonga ki te manawa whakapono, i te ngākau mahaki o te kaiako ki a ia otira me rongo i te haumarumarutanga o te taiao e noho ai e ia, kātahi ka manawareka ki te taiao me ōna rawa katoa. Me whakapono te kaiako ki tāna e whakaako ana kia tipu ai te whakapono o te ākonga ki tāna e ako ana, me te mea anō hoki.....me whakapono ki te tamaiti ahakoa te aha..."Iti rearea teitei, kahikatea ka tāea" me whakapau kaha te kaiako kia mōhio pū ai te ākonga ko te pae tawhiti whāia kia tata, ko te pae tata whakamaua kia tina!

ōku whakaaro mo te ako me te whakaako:

I taku tomokanga atu ki roto i ngā akomanga o te ao mātauranga kua pēnei kē ētahi o aku whakaaro; me mahi ngātahi tātou katoa, mātua mā, pouako mā, ākonga anō hoki hei painga mā te tamaiti, ā, kia whakapakari ai te tipu o te mahuri totara. Me noho ngātahi ai tātou i raro i te whakaaro kotahi kia kotahi ai te hoe kia rere pai ai te waka mātauranga i runga i ngā tai hukahuka a Tangaroa, kia tae marika atu ki te iho o te ākau o angitū. He tāonga te kōrero, he tāonga anō te whakarongo nōreira, mā te kōrero me te whakarongo i waenganui i ngā mātua, te kaiako me te ākonga ka mōhio pai tātou i ngā ahuatanga katoa e tītoki ai tō tātou waka mātauranga. Hei kōrerotanga whakamutunga ake, me mōhio pū te ākonga he mea mutunga kore tēnei mea te akoako, ā, me "whāia te iti kahurangi ki te tūohu koe me he māunga teitei!!!".

Te Reo Kairangi

Ko tētahi o aku pukenga he whakapiki i te kōunga o te reo tuhituhi, ā, i te nuinga o te wā, mā te āta wānanga, mā te kōrerorero, mā te whakaraupapa mahi, mā te whakatikatika rerenga hanumi me te whakawhitiwhiti kōrero ka piki ake te kōunga o te tuhituhi ki taumata kē. Heoi, ko taku whakapae......kia nui ake te kōrero a te ākonga, ā, kia iti ake te kōrero a te kaiako.

Oku ringa rehe:

He kaha nōku te haututu haere ki ngā momo hangarau huri rauna i te ao. E mau nei ki ahau ētahi pukenga whakamahi papa pāhekoheko, whakamahi īpapa anō hoki. Ko tētahi o aku tino mahi he whakamahi i te pūmanawa 'kahoot' ki te whakarite uiui hei taunaki aromatwai whakamōhio, aromatawai whakarāpopoto anō hoki. he mea whakahihiko i te wairua o ngā ākonga, he mea whakaihiihi i ngā ākonga ki te ako pū i ā rātou mahi kua whārikitia i waenganui wiki. Kua rāwekeweke hoki ahau i ngā momo pūmanawa pēra ki te:

Classdojo, Xtramath, Seesaw hoki.

Nga mea e ngakaunui nei au:

E ngākaunui ana ahau ki ngā mahi hākinakina katoa. Poitarawhiti, poiuka mai, poirewa mai, poitūkohu anō hoki. I roto i ngā hākinakina katoa ka whakatairanga ake i tēnei mātāponoo te whanaungatanga, o te whakatipu pāngā, te mahi tahi, te whakawhitiwhiti whakaaro me te whakawhanake i aua pukenga maha atu.

Ki ahau nei, he kaupapa whakahirahira tēnei te hauora otira te whakaako i ngā mahi hauora me ōna āhuatanga katoa. E hāngai ana ēnei kōrero ki tā Mason Durie me tōna anga whare tapa whā. He mea whakapiki, he mea whakaora i te taha tinana, te taha hinengaro, te taha wairua otira te taha whānau anō hoki. Mā te whakaako tōtika i tēnei kaupapa matua o te marautanga ka whakapakari ake i ngā wāhanga e whā o te ākonga kia angitū ai te ākonga i tēnei ao hurihuri.

ngā mahi a tāne rore, ā rēhia

E ngākaunui ana ahau ki ngā mahi a Tāne-Rore, a Rēhia, otira ki te whakaako i ngā mahi kapa haka waihoki ki te whakatangitangi rakuraku. He huarahi pai tēnei hei whakaako i ngā momo hītori o te ao Māori, i ngā momo tikanga me ngā kawa o tō tātou ao Māori anō hoki. He waka kawe i tō tātou reo ki tētahi taumata tiketike. E whakatairanga ana ēnei mahi i te tuākiri Māori, waihoki, e whakatinana ana i ngā tāonga a ō tātou mātua tūpuna. I roto i ngā mahi kapa haka e āhei ana te ākonga te tū rangatira ki mua i te marea hei kanohi kitea mā tōna marae, mā tōna hapu, tōna whānau, tōna iwi hoki. Koia pū te take e ngākaunui nei au ki tēnei mahi.

Pāngarau me Te Reo Matatini

* He nui ōku mōhiotanga ki ngā Whanaketanga:

* E mōhio ana ahau ki te whakarite akoranga mō ngā ākonga taumata rerekē, Reo Matatini mai, Pāngarau mai.

*Mārama pai ki ngā akoranga hōu e whāngai ana i te reo Matatini mā te tāpiritanga o ngā ngohe reo ā-waha e hāpai ai Te Reo matatini

*Te whakamahinga pai o ngā rauemi reo Matatini - Te Manu Tuhituhi

*Te whakamahinga pai o ngā rauemi pāngarau - Tihei pāngarau

*Kua whai mōhiotanga ki te whakahaere i ngā momo aromatawai tini pērā ki - Hopukina, IKAN, GLOSS, JAM, Pānui haere.

*Te tautohu i ngā matea reo Matatini me ngā matea pāngarau o te ākonga, me te whakarite akoranga e hāpai ai i ā rātou kia eke ai rātou ki taumata kē.

HE AKORANGA KITEA, HE HOKINGA MAHARA - HOKI ATU, HOKI ATU.

Tuwhitia te hopo, mairangitia te angitu

Matauranga e mau nei i a au:

2014 - 2017 Te Tohu Paetahi whakaako - Bachelor of Education (Primary/Māori Specialization) University of Auckland.

2016 - Diploma Te Pinakitanga ki te reo Kairangi

Mahi:

2008 - Limited Authority to Teach (Matamata Intermediate School) Te Reo Māori Teacher - Kapa Haka/Dance- Hip Hop.

2009-2013 -Toll n2store (Customized solutions) Sydney Australia (Despatched co-ordinator & Inventory Controller)

Kai Tautoko

Te Poutokomanawa o Te Huarahi Māori (Auckland University) - Te Puna Wānanga -

Hēmi Dale

Wāea Pūkoro : 0272925584 Imera: hdale@auckland.ac.nz

Pouako Rūma 4 - Homai School

Casey Kendall

wāea pūkoro: 0221585922 - Imera: ckendall@homai.school.nz

Pouwhakaako reo Māori (Newton Central School - Te whānau o te uru Karaka)

Wayne abraham

wāea pūkoro - 0210687946 - Imera: wayne.abraham@newton.school.nz

Pouako/Pouarahi i te whānau Māori (Manurewa East Primary)

Stephanie te wake

wāea pūkoro: 0226367789 - Imera stephtewake7@gmail.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.