Pablo Picasso Kubism

Jag valde Kubism eftersom det verkade intressant och ville då lära mig mer om den. Eftersom jag visste vem Pablo Picasso var sedan innan så blev det mer kul. Jag gillar också hur han har skapat en bild gjord av kuber.

Kubismen var den första abstrakta konststilen på 1900-talet och den uppkom i Frankrike. Picasso och Braque var de första konstnärerna som kunde betecknas som kubister. Kubism är ett konstverk som består av geometriska former, t.ex cirklar och rektanglar.Det första konstverk inom kubismen var: Kvinnorna från Avigon, som skapades av Picasso år 1907. Det finns två olika sorters kubism, Syntetisk kubism och Analytisk kubism. Stilen fick sitt namn av den Franska konstkritikern Louis Vauxcelles år 1908. De första verkligt kubistiska verken är då former, landskap och människor framställs som flersidiga, alltså att man gör så att verket får kanter, skuggor mm.

Pablo Picasso är en av de mest framgångsrika konstnärerna inom kubismen. Han föddes den 25 oktober år 1881 i Spanien och dog den 8 april år 1973, vilket gjorde att han blev 92 år. Trots att han var Spansk så spenderade han den mesta delen av sitt liv i Frankrike. Han blev inspirerad till konsten av sin pappa, som själv var bildlärare. Han hjälpte Picasso med bildkonstens grunder, som figurteckning och målning med olja. Vid 10 års ålder så började han göra målningar och han signerade dem med sin mors flicknamn: Picasso. I början höll han på med olje- målningar och mycket realistiska målningar. Men sedan övergick han till kubismen, vilket kom att förändra hela hans liv. Picasso var en av de få konstnärer som kunde måla under första världskriget ostört. Han gjorde väldigt mörka, och dystra bilder under den perioden. I Picassos tidigare liv så arbetade han som poet, keramiker, skulptör mm.

En av Picassos mest kända konstverk inom kubismen är Gurenica som gjordes 1937. Det är ett minnesmärke över staden Gurenica som blev förstörd av nazityskt bombflyg under andra världskriget. Han inspirerades därför till att göra ett konstverk om detta. Det är det största konstverk som Picasso skapat (349 x 776 cm) och på många vis det mest ambitiösa arbete. Den är huvudsakligen målad i hårda, svarta,vita och grå färger. vilket gör att man får en känsla av sorg, och förlust. Konstverket är ett av de dyraste idag, Gurenica finns nu i ett museum i Madrid.

på 1900-talet så var det väldigt mycket krig som första och andra världskriget, vilket inspirerade många målare till att rita om detta. Det var många målare som inte kunde måla ostört under kriget. Pablo Picasso hade tur med att inte bli ostörd vilket idag gjorde han till en av de mest kända konstnärer. Picasso och Braque är väldigt kända för sina kubistiska konstverk. Och har inspirerat många andra konstnärer till att måla kubism idag.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.