Boeddhisme Mens&Maatschappij Geloven

boeddhisme is bekend van zijn beelden. Vaak zijn ze gemaakt van goud of edemetaal. Gautuma Boeddha is de stichter van dit geloof

Geloven: Velen zien boeddhisme niet als een geloof omdat het geen goden vereert.

Er zijn 3 grote stromingen in het boeddhisme, het theravada, het mahayana en het vajrayana

Er zijn boeddhistische monniken en nonnen. Dat zijn de mensen die hun leven wijden aan de zoektocht verlichting en daarom een eenvoudig leven leiden. Ze zijn herkenbaar aan hun oranje gewaden.

Hoewel de monniken en nonnen in de tijd van Boeddha thuisloos rondzwierven, wonen ze nu bij elkaar in kloosters

Er leven zo'n 400 miljoen boeddhisten op de wereld. De meeste boeddhisten wonen in Azië, waar het boeddhisme is begonnen. In Thailand is ongeveer 90% van de bevolking boeddhist. In Japan wonen meer dan 40 miljoen boeddhisten. ook in de westerse landen wonen boeddhisten. In Nederland zo'n 70 tot 170 duizend. De meeste zijn chinees, vietnamees of komen uit Thailand. Het boeddhisme is ook op ameland en in groningen alleen hebben we er niet veel van gezien.

heilige plekken in het boeddhisme

dit is in Nepal loembini

bodh gaya in india

sarnath in india

koesjinagara in india

bodhnath stupa in kathmandu, india

lhasa de hoofdstad van tibet

rituelen

wierook staat voor voor zuiverheid en wijsheid

een kaars staat voor verlichting en begrip

water staat voor liefde

boeddhisten mogen geen mensen of dieren doden😳

boeddhisten mogen

niet stelen, niet liegen en geen drank en drugs

kunst

de meest voorkomende kunst in het boeddhisme zijn rotstekeningen en beelden

boek.

er is geen heilig boek, maar ze zongen vaak en dan vertelden ze allemaal verhalen.

in het boedhisme is regilieuse kleding voorbehouden aan kloosterlingen die een geel of oranje gewaad dragen

een boeddha beeld(je) staat ten alle tijden voor geluk, voor symbolische genezing, voor liefde voor die ander, maar ook voor jouw.

sommige boeddhisten zijn vegetariër en anderen niet. er bestaat een versie van een verhaal over de boeddha dat deze gestorven zou zijn na het eten van (bedorven) varkensvlees.

eigenlijk zijn er het hele jaar door boeddhistische feesten, de meeste feesten zijn rond volle maan. daarbij herdenken ze gebeurtenissen uit het leven van de boeddha!

dit was onze presentatie over het boeddhisme.

Credits:

Created with images by edisoesanto - "Big Budha" • edisoesanto - "Tokong" • JefferyTurner - "Budha - Lolo" • Mr ATM - "Wat Xieng Thong" • tpsdave - "maracaibo venezuela woman" • suc - "thailand buddhists monks" • mssrusso0 - "monk nepal buddhism" • manbartlett - "untitled image" • kawanet - "Mulagandhakuti Vihara, Buddhist temple at Sarnath" • Irene2005 - "Bodhnath Stupa" • w258 - "lhasa the potala palace sky" • Wow_Pho - "yellow natural flower" • stux - "altar temple stone niche" • stheaker - "candle flame wax candle" • 3345408 - "faucet fountain water dispenser" • MartinStr - "summit cross peak happiness hochlantsch" • stevepb - "beer drink alcohol" • Tama66 - "cloister monastery courtyard" • werner22brigitte - "dramatic sky clouds tree" • niekverlaan - "music nuts music notes" • suc - "supreme patriarch buddhists patriarch" • seatraveller - "buddha statue buddhism" • congerdesign - "vegetables knife paprika" • TuendeBede - "buddha statue buddhism"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.