Loading

De Schoolweetjes Nummer 6 || 12 oktober 2018

Annemieke Borger leest voor in groep 6.

Voorlezen

Op woensdag 10 oktober zijn maar liefst vier vrijwilligers op school geweest om voor te lezen uit een boek dat betrekking heeft op duurzaamheid. Die vier mensen waren: Annemieke Borger, lid Raad van Toezicht Ieder Kind Telt, Gerlinde Berentschot, onderneemster, Stylinde, Ine Hoogland, Fairtrade en lid van de werkgroep Activiteiten en Communicatie van het Platform Duurzaam Hellendoorn en Henk Hospers, wooncoach bij Duurzaam Thuis Twente. Er volgden leerzame gesprekken. Vraag uw kind maar eens naar hoe we zuinig met energie omgaan. Onze hartelijke dank gaat uit naar de organisatie en de vier voorlezers.

Zending

Net voor de zomervakantie kregen we bericht over ons Plan pleegkind A.Rahim Walid Eldekhairy. Plan bedankt ons allemaal voor het sponsoren van hem. We dragen niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen voor hem, maar ook aan een beter leven voor alle kinderen en familie in zijn dorp. Hij is nu 14 jaar oud en gaat nog naar de basisschool. Zijn favoriete vakken zijn taal en sport. Binnen 30 minuten is hij van zijn huis op school. Medische zorg is voorhanden op dezelfde afstand.

A.rahim staat links op de foto.

De kinderen in zijn gemeenschap en hijzelf hebben deelgenomen aan de volgende projecten: beschermen van kinderen tegen uitbuiting, misbruik en verwaarlozing, voorlichting over gezondheid. De leerkrachten hebben training gehad over hoe ze nog beter kunnen lesgeven. Jongeren die het onderwijs voortijdig hebben verlaten krijgen een alfabetiseringscursus. A.rahim woont in de gemeenschap North Kordofan in Soedan. Hij heeft twee jongere zussen en zijn ouders zijn kleine boeren. Hun huis heeft muren van stokken, een dak van riet en een vloer van aarde. Water komt uit een openbare kraan op 5 minuten lopen van hun hun huis. Er is geen toilet maar men maakt gebruik van een latrine in een open veldje.

Onze dank gaat uit naar de leerlingen die elke vrijdagochtend geld meenemen voor dit project. Elke week maken we bekend wat de opbrengst is van deze zending.

En vorige week vrijdag was dat een bedrag van € 34,80. Alle gevers heel hartelijk dank!

Kind op maandag

Hoe kun je dat nou doen? Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven. Er wordt gelezen uit Exodus 32: 1-20 en Exodus 34.

De kleuters horen verhalen over Rebekka, Jacob en Ezau.

Vakantie Bijbel Club

Deze week kregen de leerlingen op verzoek van de plaatselijke kerken een kleurplaat mee om in te leveren tijdens de Vakantie Bijbel Club die wordt gehouden op 22, 23 en 24 oktober in de sporthal aan de Bachlaan.

Pauze

Dinsdagmorgen 9 oktober 10.19 uur: Pauze op de Prinses Marijkeschool.

Wij hebben oog voor elkaar

Op onderstaande foto staat ons motto en enkele regels die we hanteren om dat ook waar te maken en we hopen dit ook zo door iedereen wordt ervaren.

Wij helpen elkaar waar we kunnen. Wees vriendelijk in wat je zegt en doet. Je zorgt ervoor dat alle kinderen goed kunnen werken. We zijn zuinig op alle spullen.

Sportief

De sporters onder ons kunnen zich aanmelden voor twee activiteiten op zondag 4 november. Die dag worden de DRW Kidsrun en de DRW Run-Bike-Run gehouden. Hieronder vindt u de informatie.

Website

De website van onze school is aangepast aan het schooljaar 2018-2019. U kunt daar veel informatie vinden over ons onderwijs. Ook vindt u er een aantal praktische onderwerpen die de moeite van het lezen waard zijn. Onze nieuwe schoolgids die vanaf dit schooljaar vorm wordt geven door het invullen van Venster PO / Scholen op de kaart vindt u op onze website. We zijn overigens met een kleine groep bezig om de vormgeving van onze website te moderniseren. Voor nieuwe ouders is de website soms de eerste kennismaking met de Prinses Marijkeschool.

Geocaching

Bij het vak aardrijkskunde werkt groep 8 momenteel over de coördinaten, noorderbreedte, zuiderbreedte. Wat is er dan mooier dan met een GPS eropuit te gaan om een route te volgen. Dank aan meneer Kamperman voor de organisatie en de begeleiding.

Geocaching met groep 8

Hercontrole fietsen

Degenen die hun fiets bij eerste controle niet bij zich hadden of waarvan de fiets nog niet alles goed functioneerde, kunnen hun fiets laten keuren op donderdag 18 oktober.

Voorleeswedstrijd

In de groepen 5 t/m 8 vinden deze weken de voorronden plaats die moeten uitwijzen welke twee leerlingen mee mogen doen aan de voorleeswedstrijd die we komende vrijdag houden. De finale begint om 12.30 uur. We wensen de deelnemers veel plezier toe. Om 14.30 uur zijn we klaar en begint ook voor de groepen 5 t/m 8 de herfstvakantie.

Nog maar één week

Het is ongekend dat we vandaag, 12 oktober zulke hoge nazomerse temperaturen hebben. Morgen wordt het zelfs nog warmer. Nog maar één week en dan hebben we al herfstvakantie. Als team zeggen we tegen elkaar: "Wat is deze eerste periode snel gegaan". Voor nu wensen we u een fijn weekend, geniet van deze mooie nazomer. Het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by OC Gonzalez - "Day’s like this.." • Hanson Lu - "Running Late for the Flight"Phone fotografie, Apple. 

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.