Rogaland Rideklubb Klubbstevne Sprang 18.02.2017

18.02.2017 ble det arrangert klubbstevne på Rogaland rideklubb

0,40CR

Startende:

 1. Madelene Karlsen – Stella
 2. Ida Amdal – Eastland Jump2it

0,70 CR

Startende:

 1. Hedda Larsen – Naphelro
 2. Cassandra Junger – Nikita
 3. Thea Nesheim – Thorvald
 4. Siril Poulsson Jensen - Juniper
 5. Madelene Karlsen – Stella
 6. Erjona Gorani – Naphelro
 7. Sina Hegelstad – Nikita
 8. Anna Øritsland - Thorvald
 9. Sina Hegelstad - Thorvald

0,80 CR

Startende:

 1. Naomi Judt – Heike
 2. Lin Fløgstad – AnneGred
 3. Bitaniya Yohannes – Seidelbast

0,90 CR

Startende:

 1. Ingrid Trondsen - Levino
 2. Gina Horn - Arianna
 3. Naomi Judt – Heike
 4. Bitaniya Yohannes – Seidelbast
 5. Ingeborg Flaate – Edine
 6. Karen Danielsen - Concorde

1,00 CR

Startende:

 1. Ingeborg Flaate - Edine
 2. Emilie Kvevik – Pollyanna
 3. Lin Fløgstad – AnneGred
 4. Katarina Carstensen – Shopin
 5. Mille-Sofie Kvannli – Bridgewater Opium
 6. Ingrid Trondsen – Levino
 7. Camilla Holst – Bavaria
 8. Mathilde Molineaux – Vita Burtton
 9. Karen Danielsen - Concorde
 10. Stine Wennersteen Gjøvåg - Romeo
 11. Gina Horn - Arianna

1,10 CR

Startennde:

 1. Mathilde Molineaux – Vita Burtton
 2. Hannah Sortland - Rex
 3. Emilie Kvevik – Bontepart
 4. Ingeborg Flaate – Sevilla
 5. Camilla Holst - Bavaria
 6. Stine Wennersteen Gjøvåg - Romeo

1,20 CR

Startende:

 1. Ingeborg Flaate – Sevilla
 2. Hannah Sortland - Rex

Dyktige og nøyaktige banebyggere sørger for at hindrene blir satt opp i riktige høyder

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.