Loading

Medicinska škola u Rijeci - upisi 2020/2021. Upisi u 1. razred srednje škole

Školske godine 2020/2021. - u prvi razred Medicinske škole u Rijeci upisujemo:

 • 2 razreda - medicinska sestra / tehničar opće njege
 • 1 razred - veterinarski tehničar
 • 1 razred - fizioterapeutski tehničar
 • 1 razred - zdravstveno-laboratorijski tehničar
 • 1 razred - farmaceutski tehničar
 • 1 razred - dentalni tehničar

Obavještavamo vas da je na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije objavljen Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Natječaj se nalazi na sljedećem linku: https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/

Uvjeti i rokovi za upis u 1. razred srednje škole:

VAŽNA NAPOMENA: svi kandidati koji su redovno učili engleski ili njemački jezik u osnovnoj školi ne podliježu dodatnoj provjeri znanja stranoga jezika.
 • 8.7.2020. - početak prijave obrazovnih programa
 • 12.7.2020. - završetak prijave obrazovnih programa koji zahtjevaju dodatne provjere (DENTALNI TEHNIČAR)
 • 14.7.2020. u 10:00 - provođenje dodatne provjere (test ručne spretnosti) za zanimanje dentalni tehničar u prostorijama Medicinske škole u Rijeci, Braće Branchetta 11A, Rijeka uz predočenu potvrdu uplate za trošak testiranja 80,00 kn
 • 14.7.2020. u 13:00 - provjera predznanja engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi (pogledaj napomenu iznad)
 • 14.7.2020. u 13:00 - provjera predznanja njemačkog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi (pogledaj napomenu iznad)
 • 21.7.2020. - brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
 • 22.7.2020. - završetak prijava obrazovnih programa
 • 25.7.2020. - objava konačnih ljestvica poretka
 • 27.7.2020. (8:00-16:00) i 28.7.2020 (8:00-12:00) (samo dva dana po Odluci škole) - dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja:
 1. UPISNICA (isprintana, popunjena i potpisana iz NISpuSŠ sustava)
 2. POTVRDA ŠKOLSKE MEDICINE (za zanimanja fizioterapeutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar) ili LIJEČNIČKA POTVRDA MEDICINE RADA (medicinska sestra / tehničar opće njege, veterinarski tehničar, farmaceutski tehničar, dentalni tehničar)
 3. POTVRDA O UPLATI ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA (PARTICIPACIJA) - medicinska sestra / tehničar opće njege 100,00 kn; veterinarski tehničar 100,00 kn; fizioterapeutski tehničar 200,00 kn; zdravstveno-laboratorijski tehničar 200,00 kn; farmaceutski tehničar 200,00 kn; dentalni tehničer 500,00 kn
 4. za učenike koji su ostvarili dodatne bodove prilikom upisa ili pravo na izravan upis - dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednju školu
S obzirom da je od ove godine propisana mogućnost dostave prijavnica i upisnica kao i ostalih dokumenata važnih za upis i elektroničkim putem (obavijest MZO od 10.06.2020., KLASA: 602-03/20-06/00088; URBROJ: 533-05-20-0002), iste možete dostaviti na službeni mail škole:
med-skola-rijeka@ri.t-com.hr
 • 1.8.2020. - objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok
 • 12.8.2020. - službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

Za kandidate s teškoćama u razvoju:

 • 1.7.2020. u 15:30 - provođenje dodatne provjere (test ručne spretnosti) za zanimanje dentalni tehničar u prostorijama Medicinske škole u Rijeci, Braće Branchetta 11A, Rijeka uz predočenu potvrdu uplate za trošak testiranja 80,00 kn
 • 1.7.2020. u 14:30 - provjera predznanja engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi (pogledaj napomenu iznad)
 • 1.7.2020. u 14:30 - provjera predznanja njemačkog jezika za kandidate koji ga nisu učili u školi (pogledaj napomenu iznad)

Za ponavljače koji žele upisati 1. razred u nekom drugom programu:

 • prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr

Medicinska škola u Rijeci gledana kroz objektiv našeg učenika.

O nama

Medicinska škola u Rijeci jedna je od najvećih strukovnih škola u svojoj županiji i jedna od najvećih zdravstvenih škola u RH po broju obrazovnih programa.
Osim zanimanja iz sektora Zdravstvo i socijalna skrb, u školi se obrazuju i zanimanja iz sektora Poljoprivreda, prehrana i veterina.

Danas se u Medicinskoj školi u Rijeci obrazuju budući zdravstveni profili: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege, fizioterapeutski tehničar/ka, zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka, sanitarni tehničar/ka, farmaceutski tehničar/ka, dentalni tehničar/ka, dentalni asistent/ica. Od ostalih zanimanja tu su veterinarski tehničar/ka i tehničar/ka nutricionist. Po završetku srednjoškolskoga obrazovanja učenici upisuju pripadajuće stručne i sveučilišne programe zdravstvenih studija i visokih učilišta ili se zapošljavaju u: KBC – Rijeka, Dom zdravlja – Rijeka, NZZJZ PGŽ - Rijeka, Jadran galenskom laboratoriju, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Poliklinici Rident, dentalnim ordinacijama i laboratorijima, ljekarnama ili pak u zdravstvenim sustavima ostalih država-članica EU.

Medicinska škola u Rijeci - početna stranica

Povijest škole

Početke današnje Medicinske škole u Rijeci nalazimo neposredno poslije II. svjetskoga rada u školskoj 1946./47. godini kad je započela s radom Primaljska škola. 23. listopada 1947. započela je s radom Škola za medicinske sestre, a Škola za zdravstvene tehničare 15. rujna 1960. godine. Zdravstveni školski centar nastao je 13. ožujka 1974. ujedinjavanjem Škole za medicinske sestre, Škole za medicinske sestre primaljskoga smjera „Marija Grbac“ i Škole za zdravstvene tehničare. Reformom školstva 20. siječnja 1978. Zdravstveni školski centar zajedno s Gimnazijom „Mirko Lenac“ formira Centar usmjerenog obrazovanja za kadrove u zdravstvu „Mirko Lenac“ i tako djeluje do 25. veljače 1992. kad dobiva naziv Sušačka gimnazija i zdravstvena škola. 2. studenoga 1992. osnovana je Medicinska škola u Rijeci, koja sve do 2015. godine djeluje u istoj školskoj zgradi sa Sušačkom gimnazijom, u Gajevoj 1. Od 7. rujna 2015. Medicinska škola u Rijeci radi u vlastitoj zgradi na adresi Braće Branchetta 11 a, njegujući višestoljetnu tradiciju obrazovanja zdravstvenoga kadra u Rijeci te prateći potrebe hrvatskoga i europskoga tržišta rada u 21. stoljeću.

Posebnosti Medicinske škole u Rijeci

Medicinska škola u Rijeci referentni je centar za provjeru kompetencija pri priznavanju inozemnih strukovnih kvalifikacija u RH za laboratorijsku i dentalnu medicinu, za farmaceutske tehničare i medicinske sestre/tehničare opće njege. U školi je sjedište Međužupanijskoga stručnoga vijeća za zdravstvenu njegu te pretkliničku i kliničku skupinu predmeta (liječnici), kao i Županijskih stručnih vijeća za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i vjeronauk. Škola je i vježbaonica za studente: pedagogije, matematike, engleskoga jezika i vjeronauka. Nastavnici škole uključeni su u reformu strukovnoga obrazovanja u RH pod nazivom „Modernizacija sustava strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja“. Završeni zdravstveni kadar pokriva tržište rada cijele RH. Sva zanimanja su tražena u RH i EU. Stopa zapošljivosti na tržištu rada je visoka i iznosi 65 – 70 %. Zdravstvena zanimanja su deficitarna svugdje u svijetu i čine primarni interes svih obrazovnih sustava. Privatne dentalne poliklinike pružaju mogućnost stipendiranja budućih dentalnih asistenata/ica. U školi su moderno opremljeni kabineti za nastavu: informatike, analitičke kemije, zdravstvene njege, farmaceutsku i fizioterapeutsku struku, laboratorijsku, dentalnu i veterinarsku medicinu na dva lokaliteta škole u krugu zdravstvenih ustanova, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. U svrhu obrazovanja i skrbi za učenike škola ima uzornu suradnju sa širom društvenom zajednicom: zdravstvenim ustanovama u gradu i županiji, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, komunalnim ustanovama, školskom medicinom, učeničkim domovima i Osnivačem.

Nama udaljenost ne stvara probleme.

Pogledajte dio atmosfere dok učimo na daljinu.

13 godina videokonferencija 2007-2020
Redovito nas pratite i dobiti ćete sve nove obavijesti o upisima u 1. razred Medicinske škole u Rijeci.
Sve dodatne informacije o Medicinskoj školi u Rijeci, o aktivnostima, programima, praksi i svemu što Vas zanima potražite na našoj web stranici.
Created By
Josip Brusić, D.M.D.
Appreciate

Credits:

2020 - Promocija Medicinske škole u Rijeci: ravnatelj dr. Alen Vukelić, predsjednica Školskog odbora Nensi Araminčić, mag. med. lab. diagn., Josip Brusić, dr. med. dent., učenik Jan Samardžija