Loading

Meandert(h)aal 4 september 2020

Actuele corona-afspraken.

Bij aanvang van dit schooljaar is het coronaprotocol weer onder de loep genomen. De belangrijkste afspraken worden hierna nogmaals genoemd. We houden de landelijke ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten en beetje bij beetje stellen we in gezamenlijkheid ons protocol bij. Voor nu betekent dat dat de gymlessen van de kinderen ook weer in de gymzaal gegeven kunnen worden. De schoonmaak op de scholen - die we al een aantal maanden op twee keer per dag hadden staan - wordt weer teruggebracht tot eens per dag. We blijven voorzichtig met het aantal volwassenen in de scholen. Dat is dan ook de reden waarom de startgesprekken - op een enkele uitzondering na - nog digitaal gevoerd zullen worden. Op een aantal scholen zijn de lesroosters aangepast aan deze coronatijd. Deze wijzigingen in de roosters blijven de komende maanden nog van kracht. U wordt tijdig geïnformeerd als de lesroosters weer aangepast worden.

Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel aandacht is voor de ventilatie in openbare gebouwen. In de richtlijnen van het RIVM wordt gesproken over de eis om minimaal te voldoen aan het vigerende bouwbesluit. Al onze scholen voldoen aan deze eisen. Dat neemt niet weg dat we daarnaast extra aandacht hebben besteed aan de ventilatie op de scholen, van uitvoeren van controles en reinigingen tot het informeren van de medewerkers op de scholen om zo optimaal mogelijk te ventileren. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen. We doen uiteraard aan dit onderzoek mee en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

'Informatieavonden'

We hebben weer een leuke week achter de rug. De leerlingen zijn inmiddels volledig aan het schoolleven gewend en alle activiteiten zijn weer opgestart. Het was ook de week van de informatieavonden of beter gezegd de informatieavond op afstand. Alle leerkrachten hebben de ouders van hun groep geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groep. De nieuwe ouders uit groep 1 hebben de informatie van juf Hendrien en juf Sanne in de klas gekregen. Zij konden op deze manier kennismaken met de leerkracht en de school. Zo konden ze toch een beetje welkom geheten worden in onze school. De overige leerkrachten hebben op een andere creatieve manier de ouders geïnformeerd. Er werden presentaties gemaakt in powerpoint en als echte presentatrices werden er filmpjes ingesproken en gedeeld. Ongekende talenten komen in deze coronatijd aan het licht. De reacties die we mochten ontvangen waren positief. Dat geeft een goed gevoel en positieve energie om er samen een mooi schooljaar van te maken.

Columbus Junior maakt tijdelijk gebruik van lokaal 8b. Door de verbouwing van de Krummel zat de kinderopvang verlegen om ruimte. Na enig overleg is besloten om een extra groep in onze school onder te brengen. We hebben de ruimte en zijn gastvrij, dus dat schept mogelijkheden voor een uitgebreidere samenwerking. Tegen de kerstvakantie gaat de extra groep BSO weer terug naar een prachtig verbouwde locatie.

Kind op maandag, week 37.

Thema: Ik zal er zijn.

Wie is hij daar in de bergen, die Mozes roept? 'Ik zal er zijn', zegt God. 'Zo is mijn naam. Zo ben ik. ' God is er altijd voor jou. Hij gaat met je mee, waar je ook gaat. Zal Mozes met dit kostbare geheim op pad durven gaan? Verstaan wij de roep van God, als hij zegt: 'Ik zal er voor je zijn. Altijd. Overal !'

Mozes geroepen. Exodus 3: 1-12, Mozes wil niet. Exodus 4: 1-17, Naar de Farao. Exodus 5: 1-9.

Parkeren.

De afgelopen week regende het enkele keren flink. Bij het halen van de kinderen na schooltijd waren er (groot)ouders die hun auto's parkeerden langs de stoep voor school. De bestuurders blijven droog, maar de verkeerssituatie wordt voor onze leerlingen een stuk minder overzichtelijk. Wij verzoeken u nogmaals om tijdens de schooltijden niet te parkeren voor school!

Agenda.

Gefeliciteerd.

Bijenproject.

De imker op bezoek in groep 2. Steke-interessant.

Vacature.

Onderwerp: Eerste zwemdisco van het nieuwe schooljaar in zwembad Het Ravijn.

Na lang wachten is het weer zover! Kom jij op vrijdag 25 september langs om eindelijk weer te kunnen discozwemmen? Wij zijn blij dat het discozwemmen weer kan beginnen, jullie ook?Er zal een DJ aanwezig zijn, die voor jullie de leukste muziek zal draaien.

Voor de ouders:Ouders/verzorgers kunnen helaas niet aanwezig zijn bij het discozwemmen vanwege de coronamaatregelen waar het Ravijn zich aan dient te houden. Kinderen moeten in bezit zijn van een A en B diploma.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Kevin Jarrett - "untitled image" • Craig Whitehead - "untitled image" • Adi Goldstein - "The Ballons" • Jonathan Chng - "untitled image"