mAX Be quiet çene kayışı max be quiet burun bandı Max Be Quiet Çene Kayışı İle Horlamaya Son Verin, Derin ve Huzurlu Bir Uyku Uyuyun.

Özel bir kumaştan elde edilen Max Be Quiet çene kayışı, uyku haline horlamayı kesen mucizevi bir ürünüdür. İster istemez horlarken yanınız da bulunan kişileri rahatsız edebilmektesiniz. Bu soruna çözüm sağlamak için uzmanlar tarafından yoğun çalışmalar sonucunda Max Be Quiet keşfedilmiştir. Max Be Quiet Çene Kayışı, al çeneyi ve dili desteklemekte olup bu sayede hava yolunun tıkanmasını sağlamaktadır. Gün içerisinde aşırı yorgunluk, bitkinlik, nedensiz baş ağrıları veya yüksek tansiyon var ise bunun en temel sebebi horlama olabilir.Oldukça kolay ve pratik bir kullanıma sahiptir. Çene kayışını başınıza göre ayarlamak için özel kulak delikleri bulunmaktadır.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.