ZERDALİ AĞACI ŞİİR İNCELEME

YUKARIDAKİ GÖRSEL SİZE NEYİ ÇAĞRIŞTIRIYOR?

SİZCE YETİŞKİNLER İLE ÇOCUKLARIN DÜNYASI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
TECRÜBE NEDİR? TECRÜBE YAŞAYARAK MI YAŞLANARAK MI KAZANILIR?

GEÇMİŞ YILLARDA TECRÜBE ETTİĞİNİZ VE ŞU AN SİZDEN DAHA KÜÇÜK İNSANLARLA PAYLAŞABİLECEĞİNİZ TECRÜBE NEDİR?

ÇIKIŞ KARTI

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.