Loading

Op weg naar een ‘Covid-vrij’ normaal Update 24-12-2020

Covid roert zijn staart

Een aantal werkzame vaccins werden al goedgekeurd, meer zitten er in de pijplijn. In een aantal landen zijn de eerste vaccinaties gestart. Er lijkt voldoende productiecapaciteit om een groot deel van de wereldbevolking in de loop van 2021 in te enten.

Het virus geeft zich nog niet gewonnen. Vooral in Europa zijn er weer strenge maatregelen om een nieuwe (laatste?) golf in te dijken.

De ervaring opgedaan in de vorige lockdowns maakt het mogelijk de economie zoveel mogelijk draaiende te houden. Sectoren die afhankelijk zijn van mobiliteit blijven evenwel sterk onder druk.

Pauze in het economisch herstel

De nieuwe maatregelen laten hun sporen na in de economie. Het ondernemersvertrouwen in de dienstensectoren loopt weer terug.

De snelle heropleving in het derde kwartaal doet evenwel het beste vermoeden over de veerkracht van de economie wanneer de mobiliteitsrestricties weer worden versoepeld. Ambitieuze publieke investeringsplannen in de EU en een erg soepel monetair beleid zullen het herstel ook in 2021 ondersteunen.

Het snelle en volledige herstel van de Chinese economie geeft hoop.

Beleggingsstrategie zet zich klaar voor ‘Terug naar normaal’

Het klimaat op de aandelenmarkten bleef de voorbije weken zeer optimistisch. De kaap van de Amerikaanse verkiezingen is genomen, de bedrijfsresultaten zijn beter dan verwacht en het vaccinnieuws geeft het vertrouwen een boost. Zo lang het virus woedt en er maatregelen nodig zijn om het te beheersen, blijven schommelingen wellicht aan de orde van de dag.

Toch maken we onze portefeuille stilaan klaar voor de terugkeer naar ‘normaal’ na de uitrol van de vaccins in 2021. Aandelenposities worden licht opgevoerd. Groeisectoren, zoals technologie, blijven speerpunten maar we schuiven geleidelijk op richting sectoren die zullen profiteren van de economische heropleving.

In het obligatieluik kiezen we voor een combinatie: enerzijds hoger renderende obligaties van bedrijven en zuidelijke eurolanden en anderzijds langlopende Amerikaanse staatsobligaties, die meer zekerheid bieden.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Beleggingsstrategist KBC Asset Management
De beurs kijkt uit naar een terugkeer naar normaal in 2021. Met de snelle uitrol van werkzame vaccins is dit optimisme terecht, maar de weg terug zal wellicht niet zonder schommelingen verlopen. We maken hiervan gebruik om aandelenposities op te bouwen en meer in te zetten op bedrijven die direct kunnen profiteren van een herstellende economie.

Redactie beëindigd op 17-12-2020. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.