Loading

Hărți ale orizontului local Adriana Fericean, Școala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ștei

orizontul local:

Spațiul din jurul localității natale. Acest spațiu are anumite caracteristici naturale proprii (aspectul suprafeței terenului, apele, plantele și animalele sălbatice, solurile). El cuprinde mai multe localități de mărimi diferite, care se gospodăresc împreună și care sunt legate prin diferite căi de comunicație. De obicei, orizontul local este reprezentat de județul natal.

Împrejurimile orașului Ștei

Desenul prin care sunt redate micșorat și orientate după punctele cardinale întinderi mari de pe suprafața Pământului, poartă denumirea de hartă.

Județul Bihor

Obiectele din teren sunt înlocuite pe hartă cu semne și culori convenționale. Semnificația lor poate fi descifrată în legenda hărții.

Scara unei hărți ne arată de câte ori au fost micșorate obiectele din teren. Ea ne arată cât reprezintă în realitate un centimetru de pe hartă.

Atlasul geografic este o colecție de mai multe hărți.

Created By
Adriana F
Appreciate

Credits:

Created with an image by oxana v - "How I organize the art of traveling"