Loading

Kunst & Skapende Arbeid PROGRAMFAG - Elvebakken vid. skole 2018/2019

Kunst og Skapende arbeid er et programfag for deg som liker å utforske i kreative virkemidler innen tegning, farger, skulptur eller digitale program. Du må like å være kreativ i ulike arbeidsprosesser og utforske både kjente og nye uttrykk.
Det legges opp til mye selvstendig valg, og frihet innenfor visse rammer. Vi besøker utstillinger og tolker samtidskunst. Vi fordyper oss i egne emner, og det er stort rom for personlige uttrykk
Må jeg være god til å tegne eller male eller bruke digitale media for å velge Kunst og Skapende? Nei, du trenger ikke være god teknisk, men du bør være nyskjerrig og interessert i kreative prosesser og å finne ut litt om hvordan kunst og uttrykk virker og kommuniserer til oss og rundt oss.
Hva synes elevene? Mina`s uttalelse om faget: " Jeg går studiespesialisering og savnet muligheter for å uttrykke meg kreativt. Jeg elsker å tegne og trengte et avbrekk i hverdagen. Siden mange andre fag har så strenge rammer med spesifikke krav, er det godt å jobbe kreativt med litt løsere rammer og hvor det ikke finnes noe "riktig" løsning på ting. Vi får god tid på prosjektene og kunst er for meg en god måte å organisere tanker og følelser. Kunstfaget er beroligende fordi jeg slipper å stresse og balanserer hverdagen min. Jeg liker at jeg får velge hvilke medier jeg vil jobbe med og å prøve ut ting som er ukjent for meg." Mina, ST
Sondre`s uttalelse om faget: " Jeg går Studiespesialisering og får et avbrekk i en ellers studietung hverdag. Faget gir rom for kreativ og skapende tenkning. Jeg får frihet til å utarbeide personlige ideer og prosjekter. Læreren gir samtidig nyttige instrukser og krav som gjør meg effektiv. I starten av året besøkte vi Høstutstillingen og skulle lage vårt eget prosjekt i forhold til dette. Jeg har lært mere om samtidskunst og hvordan man kan utarbeide egne ideer knyttet til verk som inspirerte meg på utstillingen. Vi kan velge ytringsform i våre prosjekter og jeg opplever at den store tilgangen til materialer gjør det enklere for meg å gjennomføre mine ideer. Kunst og Skapende arbeid er for alle som liker å tenke nytt og for alle som vil lære om ulike kunstformer og uttrykk". Sondre , ST
Mathilde`s uttalelse om faget: " Man får mulighet til å utforske og utvikle seg kreativt - Som KDA elev får jeg mulighet til å bruke det jeg har lært der og å fordype meg mere fritt - Lage egne verk og utforske i forskjellige medier på en friere måte" Mathilde, KDA
Takk for oss :-)
Created By
Linda Haagensen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.