Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 128, septembrie 2018

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Rural+: Erasmus+ pentru zonele rurale

Rural+ ProjectLab for Inclusion este primul eveniment internațional găzduit de ANPCDEFP în această toamnă și este gândit ca parte a strategiei de incluziune a tinerilor din zonele rurale. Obiectivele laboratorului sunt promovarea programului Erasmus+ ca instrument de incluziune, creșterea capacității organizațiilor de implicare în activitățile internaționale și de oferire de oportunități pentru mobilitateîn rândul tinerior din zonele defavorizate. Astfel, timp de 3 zile, cei 32 de participanți au participat la sesiuni de informare privind oportunitățile pe care Erasmus+ le oferă organizațiilor de tineret, activități de identificare a nevoilor comunitare în întâmpinarea cărora pot veni cu viitoarele proiecte și au lucrat activ și aplicat în grupuri tematice propuse de către facilitatori.

Metodele aplicate în cadrul activităților au fost testate în primele 3 ediții ale laboratorului, iar rezultatele de până acum sunt unele importante pentru agențiile Erasmus+ implicate: peste 100 de participanți ce au reprezentat organizații din mediul rural care nu au fost niciodată implicate în Erasmus+ și 25 de proiecte depuse și aprobate la termenele din 2017-2018. De aceea și participanții de la această ediție au fost constant conectați și implicați pentru continuarea acestor rezultate, asigurându-se atât elementele de seminar contact și parteneriere, cât și cele experiențiale și de învățare: open market, walk and talk, identificarea a 9 idei de proiecte de tineret, feedback aplicat din partea facilitatorilor, prezentarea elementelor care fac diferența pentru candidatură de succes.

Toate activitățile au fost facilitate de 3 formatori cu experiență atât în proiecte de incluziune socială, cât și în particularitățile programului Erasmus+: Sara Andrade (Portugalia), Sorin Victor Roman (România), Henk Persyn (Slovenia). Ulterior laboratorului, ei vor asigura sesiuni de coaching tuturor participanților interesați să depună proiectele rezultate în cadrul evenimentului.

A patra ediție a Projectlab desfășurată în România este ultima din seria parteneriatului, iar pentru perioada 2019-2020 ANPCDEFP va găzdui evenimente ce se vor adresa organizațiilor care lucrează cu tineri cu dizabilități și organizațiilor care se adresează tinerilor NEET (tineri care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională).

Raport special al Curții Europene de Conturi privind programul Erasmus+

A fost publicat Raportul special al Curții Europene de Conturi: „Mobilitatea în cadrul programului Erasmus+: milioane de participanți și numeroase forme de valoare adăugată europeană, dar măsurarea performanței mai trebuie ameliorată”.

Conform noului raport al Curții Europene de Conturi, mobilitatea în scop educațional în cadrul programului Erasmus+ generează numeroase forme de valoare adăugată europeană și are un efect pozitiv privind atitudinea participanților față de UE. De asemenea, auditorii au arătat că țările nu ar putea obține astfel de rezultate acționând individual.

În același timp, Curtea a constatat că indicatorii folosiți pentru măsurarea performanței programului nu sunt aliniați la obiectivele acestuia.

În comparație cu programele precedente, Erasmus+ a adus numeroase inovații în vederea simplificării administrative în domeniul mobilității, dar procesele de depunere a candidaturilor și de raportare sunt în continuare prea complexe. În plus mecanismul inovator de garantare a împrumuturilor pentru studenți nu a produs rezultatele scontate.

Pentru viitorul program Erasmus+, Curtea Europeană de Conturi recomandă Comisiei Europene:

  • să propună elemente suplimentare de valoare adăugată europeană, care ar trebui să beneficieze de prioritate în etapa de evaluare inițială, să fie monitorizate și să facă obiectul unei raportări;
  • să îmbunătățească modul de măsurare a obiectivelor realizate și să acorde prioritate performanței la alocarea fondurilor;
  • să continue simplificarea programului în vederea reducerii sarcinilor administrative, cu instrumente informatice performante;
  • să includă elevii în mobilitățile Erasmus+ și să aibă în vedere introducerea unui grad mai mare de flexibilitate pentru doctoranzi;
  • să evalueze posibilitatea de a reintroduce finanțarea pentru predarea limbilor străine în mod tradițional, în clasă;
  • să includă mobilitatea doctoranzilor și a studenților din primul ciclu universitar în Mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți.

Mobilități VET

Programul ERASMUS+, un antidot perfect la marile probleme globale depistate de experți privind persoanele cu dizabilități: prejudecăți, izolare socială și discriminare

Dintre proiectele şi programele europene ce ne stau la dispoziţie, Programul Erasmus+ este, poate, cel mai util elevilor cu cerințe educaționale speciale, prin posibilităţile multiple pe care le oferă în ceea ce privește pregătirea şi formarea lor pentru o viaţă activă şi integrare socio- profesională, fără discriminare.

Liceul Tehnologic Special Nr. 3 București are deja câțiva ani de experienţă în ceea ce priveşte implementarea proiectelor europene, proiecte Comenius şi Erasmus+. Fiind o şcoală specială, preocupările noastre se înscriu în sfera educaţiei persoanelor cu dizabilităţi.

Elevii cu CES sunt o realitate a învățământului românesc, la fel cum reală este şi problema găsirii unui loc de muncă pentru aceştia la finele şcolarizării. Persoanele cu handicap sunt privite ca fiind fragile, inapte în a presta un serviciu care să aducă profit angajatorului. De aceea, integrarea lor pe piața forței de muncă, includerea lor în societate, este deseori considerată ca imposibilă sau inutilă. Însă, ca orice ființă umană și în calitate de ființe umane, persoanele cu dizabilități au dreptul la oportunități de integrare socială și profesională, care să le ofere șansa de a atinge un grad optim de independență. Dar pentru a fi integrați, ei trebuie să capete deprinderi care să-i facă capabili să-și găsească un loc de muncă.

Programul Erasmus+ a venit în sprijinul nostru de schimbare a mentalității prin propunerea unei noi abordări a tânărului cu nevoi educaționale speciale. Experiența Erasmus+ a început pentru elevii cu dizabilități de auz de la Liceul Tehnologic Special Nr. 3 București prin proiectul „Bucătari pricepuți – profesionalizați în arta culinară grecească” (nr. 2016-1-RO01-KA102-024096). Organizația de primire pentru cei 16 elevi de la nivel profesional a fost Centrul pentru Educație Permanentă Ipodomi, Tesalonic, Grecia.

Am continuat această experiență prin implementarea celui de-al doilea proiect Erasmus +: „Formare profesională fără frontiere pentru elevii deficienți de auz- șanse crescute de includere pe piața muncii” (nr. 2017-1-RO01-KA102-036471). În vederea atingerii obiectivelor propuse, în perioada 16 – 27 aprilie 2018, s-a desfășurat stagiul de pregătire practică pentru fluxul I al proiectului, în Portugalia.Partenerul acestei mobilități a fost Asociația Interculturală Mobility Friends din Portugalia. Grupul țintă al fluxului I al proiectului a fost format din 10 elevi de la clasa a XII-a, profil tehnic, domeniul „fabricarea produselor din lemn”, nivel 4. Organizația de primire a considerat oportun să plaseze elevii pentru efectuarea stagiului de pregătire practică în două companii de tâmplărie: Moveis Gomez (4 stagiari) și IDM (6 stagiari).

Datorită experienței de învățare oferite de participarea la mobilitate, elevii consideră că le-au crescut șansele de a-și găsi un loc de muncă în domeniul calificării lor, că și-au edificat planurile privind cariera lor viitoare, că sunt capabili să-și asume și să-și îndeplinească cu responsabilitate sarcinile de lucru, că sunt mai toleranți și deschiși la a cunoaște persoane care provin din diverse medii și din alte culturi. Elevul T.D. mărturisește că: „Am văzut cum este să lucrez în străinătate și consider că aș putea face față. Consider că această experiență îmi crește șansele de a mă angaja în domeniu atât în țară, cât și în străinătate”, iar elevul N.R.G. îl completează: „Am știut despre ce înseamnă experiența Erasmus+ de la colegii din școală care au luat parte anul trecut la o astfel de mobilitate. Mă bucur că am avut și eu oportunitatea de a participa la acest proiect destinat elevilor ca mine, cu deficiențe de auz. Îmi doresc ca și alți colegi de ai mei să participe la proiecte Erasmus+”.

Având o durată de doi ani, proiectul va continua și în anul școlar 2018-2019 cu stagiul de pregătire practică pentru fluxul al II-lea. Grupul țintă este format din 7 elevi de la domeniul Turism și alimentație, din ultimul an de învățământ profesional. Organizația de primire: ESMOVIA, Valencia, Spania.

Dar nu ne-am oprit aici. Vom implementa în anul școlar 2018-2019 și al treilea proiect consecutiv Erasmus+, KA1, Proiecte de mobilitate pentru formare profesională VET: Profesionalizarea elevilor deficienți de auz - pașaport pentru includere și echitate, Nr. 2018-1-RO01-KA102-047795. Organizația de primire pentru cei 10 elevi de la nivel profesional, care vor participa pentru prima dată la o astfel de experiență, va fi Centrul pentru Educație Permanentă Ipodomi, Tesalonic, Grecia.

Rândurile de mai sus sunt o invitație pentru toate școlile speciale din țară de a încerca, prin programul Erasmus+, cel puțin diminuarea marilor probleme globale depistate de experți privind persoanele cu dizabilități: prejudecățile, izolarea socială și discriminarea.

Prof. Radu Cătălin-Cristian

Saptamâna europeana a competențelor profesionale - Ediția a III-a

Cea de-a treia ediție a Săptămânii europene a competențelor profesionale –Săptămâna VET – este gata de lansare, după doi ani în care campania s-a bucurat de un mare succes. Organizațiile care doresc să organizeze evenimente, ca parte a Săptămânii VET, le pot înregistra pe https://bit.ly/2NbxFUE.

La fel ca în anii precedenți, obiectivul Săptămânii VET este acela de a-i inspira pe cetățeni să descopere și să-și îmbunătățească talentele prin intermediul educației și formării profesionale. Promovarea educației și formării profesionale ca opțiune în parcursul profesional al tinerilor reprezintă una dintre cele zece acțiuni-cheie propuse de Comisia Europeană în cadrul Noii agende pentru competențe în Europa, care a fost pusă în aplicare începând cu iunie 2016.

În timpul Săptămânii VET, Comisia Europeană va prezenta inițiative de înaltă calitate și foarte multe exemple de bune practici, cu scopul de a oferi celor interesați opțiuni de dezvoltare a competențelor profesionale pe care le solicită piața muncii, în prezent. Dacă în 2017, au fost înregistrate peste 1500 de evenimente din 45 de țări (toate cele 28 de state membre ale UE, precum și din Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Islanda și țările candidate să adere la UE), în anul curent se așteaptă ca numărul acestora să fie mult mai mare, cu o tematică variată care să promoveze dezvoltarea competențelor ce pot fi transmise prin intermediul învățământului profesional și tehnic.

Sunt așteptate să își înscrie evenimentele în baza de date a CE școlile și instituțiile care implementează sau au implementat proiecte Erasmus+, agenții ale UE, autorități naționale și regionale. Acestea pot organiza evenimente dintre cele mai variate, de la conferințe până la zile de carieră, promovarea instituțiilor pe care le reprezintă și a proiectelor pe care le desfășoară și multe altele. Dacă în anii precedenți, aceste activități au reunit peste un milion de persoane din întreaga Europă, este de așteptat ca în 2018 ele să contribuie și mai consistent la schimbarea percepției privind învățământul profesional și tehnic și la transformarea acestuia într-o primă alegere pentru tinerii și adulții care aleg să își continue studiile.

Vă invităm să vă încărcați evenimentele în baza de date a Comisiei Europene și să transmiteți detalii legate de organizarea și desfășurarea lor pe platformele de comunicare socială, utilizând hashtagurile

#EUVocationalSkills și #DiscodYTalent.

Mobilități Tineret

Actors of Change

Cum pot 8 tineri voluntari EVS să schimbe mentalități? Prin educație între egali, desigur!

Ideea proiectului numit „Actors of Change” (actorii schimbării) a avut la bază situația alarmantă pe care a creat-o așa numita „Criză a refugiaților”. Tot mai mulți oameni au o atitudine mai mult decât ostilă față de refugiații sosiți pe teritoriul Uniunii Europene. Cauzele acestei atitudini sunt atât apariția unor articole în presă sau a unor emisiuni televizate unde subiectul a fost tratat într-o maniera alarmistă, dar și lipsă de informare a cetățenilor cu privire la acest fenomen.

Soluția propusă de Organizatia Tinerilor cu Initiativa – filiala Arad a fost schimbarea acestei percepții eronate asupra migrantilor prin promovarea diversității în rândul cât mai multor tineri din comunitatea locală. La această mobilitate au luat parte 8 voluntari din Spania, Italia și Turcia, începand cu luna septembrie 2017. Ezgi, Ertan, Javi, Clara, Paola, Esperanza, Giulia și Ruben au fost pregătiți timp de o lună de zile de către un trainer specializat, cu ajutorul căruia au învățat cum pot facilita acest process de transformare socială în rândul celor de o vârstă apropiată lor.

In plus, ceea ce a făcut acest proiect unic a fost și seria de activități a doi dintre voluntarii din Spania, Javi si Ruben, care au mers la AIDROM Timisoara, un centru unde sunt cazați refugiați. Astfel ei au putut intra direct în legătură cu persoanele în sprijinul cărora urma să vină proiectul și au discutat direct cu ei, aflându-le problemele.

Tema abordată și metodele folosite au fost o reală premieră în Arad. Așa cum reiese și din testimonialele voluntarilor, implementarea atelierelor în școlile partenere a fost o adevărată provocare care la sfârșitul stagiului le-a creat o satisfacițe mare, căci atunci au ajuns să conștientizeze, pe de o parte, cât de mare a fost numărul de beneficiari implicați în actiunile lor, iar pe de altă parte, competențele pe care au ajuns să le dobândească pe decursul perioadei de planificare, implementare și evaluare a activităților.

Campania no-hate

Aceasta a fost activitatea principală a celor 8 voluntari, iar pe parcursul stagiului voluntarii EVS au organizat fie workshop-uri de câte o oră, fie training-uri de 3 zile, în 8 unități de învățământ gimnazial și liceal, din orasele Arad și Pecica.

Peste 500 de tineri au fost implicați în aceste activități. Voluntarii au folosit metodele specifice programului “A world of difference” pe care le-au învățat de la trainerul acreditat E.P.T.O. în prima lună de stagiu. Cu ajutorul acestor metode (culese la finalul stagiului de către voluntari și publicate într-o broșură), beneficiarii au putut învăța lucruri noi și interesante despre identitate, diversitate, prejudecăți, combaterea discriminării, toleranța față de persoanele de altă religie, de altă orientare sexuală, sau de altă etnie. Metodele folosite au fost orientate către încurajarea dialogului de la egal la egal între voluntari și tinerii din comunitatea locală. Feedback-ul din partea participanților a fost unul foarte bun iar la unele dintre școlile partenere am revenit la aceleași clase pentru a implementa noi ateliere, căci profesorii și, mai ales, elevii au fost atât de entuziasmați încât au dorit să participe din nou.

De asemenea, trebuie menționat că, încă din luna noiembrie, cei 6 voluntari din Arad împreună cu cei doi din Timișoara au început pregătirea unei expoziții foto itinerante care a avut ca temă diversitatea. Cei 8 au colaborat adunând fotografii sugestive cu imigranții din Romania, românii de peste hotare, strainii din țara noastră, toate acestea fiind expuse pe perioada a două săptămâni, sub numele de „Breaking Borders” (Spargem granițele). Vernisjul s-a organizat într-o dată sugestivă, în 18 decembrie, zi declarată „Ziua Internațională a Migrantilor”. Expoziția a mai poposit și în alte două școli din municipiul Arad.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolentei în școli, marcată în 30 ianuarie, cei 8 voluntari EVS împreună cu elevii Colegiului Național “Elena Ghiba Birta” din Arad au organizat un Flash-mob cu peste 30 de participanți pentru a atrage atenția asupra acestor probleme în școlile arădene și nu numai.

Serile de film/debate oraganizate de către voluntarii proiectului Actors of Change au culminat cu proiectarea în Arad a filmului documentar „The three of us”. Evenimentul a fost organiza la sediul Ligii Studenților din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” Arad, la care au participat peste 60 de persoane. Acesta a fost rodul colaborarii între voluntarii găzduiți la Arad și cei de la Timișoara.

Un ultim eveniment organizat la Arad de catre cei 8 voluntari a fost realizat în colaborare cu Colegiul de Arte “Sabin Dragoi” Arad și a constat într-un concert susținut într-o locație cunoscută din Arad, cu ocazia Zilei Internaționale Împotriva Discriminării. Concertul a umplut sala în care s-a ținut. Melodiile au fost special alese ca să transmită mesajul de unitate, toleranță și iubire între oameni.

Cei 8 voluntari au participat și la Festivalul TRAF din Timișoara, organizat de către AIDROM în colaborare cu Primăria Timișoara, pe o perioadă de 3 zile, iar Ruben și Javi au fost co-organizatori ai evenimentului.

Rezultatele obținute au fost anunțate prin intermediul unei emisiuni Tv live, pe postul local de televiziune, în cadrul evs-talk-ului organizat de către voluntari și prin intermediul aparițiilor în articole publicate în presă, cu ocazia diferitelor evenimente organizate în comunitatea locală.

Impactul proiecului, pe langă beneficiarii direcți, s-a resimțit și asupra tuturor voluntarilor, încă din timpul stagiului căci au început să scrie un proiect, în cadrul Programului Erasmus+ , sub formă de Youth Exchange pe această temă.

Toate abilitățile dobândite pe parcursul proiectului le vor fi foarte folositoare voluntarilor pe mai departe, așa cum afirmă și Clara într-un video testimonial. Dezvoltarea personală și experiența dobândită prin proiectul „Actors of Change” i-a determnat pe mulți să-și schimbe perceptia asupra altor culturi, asupra ceea ce trebuie să însemne relatiile inter-umane și, mai ales, asupra modului în care privesc acum viața, așa cum a declarat și Ruben.

Parteneriat strategic școlar

Mobile applications to ease learning for students

Aplicațiile mobile sunt o preocupare constantă a tinerilor din ziua de azi. Din acest motiv, pentru a pune în valoare potențialul tinerilor din școala noastră, situată în mediul rural, profesorii din cadrul Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogălniceanu" din Miroslava au inițiat, în cadrul unui parteneriat strategic, proiectul “Mobile applications to ease learning for students” (2017-1-RO01-KA219-037187_1), finanțat prin programul Erasmus.

Proiectul este coordonat de Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogălniceanu" din Miroslava, Iași și are ca parteneri institutii din Polonia (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku ul. Brzeźnicka 20 97-500 Radomsko), Turcia (Özel Ege Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Egebilim Eğitim ve Öğretim A.Ş.) si Grecia(Music School of Komotini).

Scopul proiectului este dezvoltarea de aplicații utile învățării pentru telefoanele care utilizează sistemul de operare Android. Elevii din cele 4 țări partenere au participat, în cadrul mobilităților care au avut loc în Polonia(18-24 februarie 2018) și în România (13-19 mai 2018), la mai multe work-shop-uri IT (Lessons and workshop -12 steps in creating and releasing an app, Workshop- the mobile applications` utility -finding objectives, distance calculation), susținute de specialiști în domeniu. În cadrul acestor întâlniri, s-au familiarizat cu programul App Inventor 2, aplicații mobile (MIT AI2 Companion, Note-Evernote).

În cadrul întâlnirilor de lucru, elevii participanți au aflat detalii despre funcţionalități GSM şi GPS, elemente specifice interfeţelor grafice pe dispozitive mobile, accesul la baze de date, diverse medii de stocare şi la servicii web precum şi modalitãţi de utilizare a funcţionalităților legate de camera foto.

Dincolo de profilul proiectului, centrat pe dezvoltarea aplicațiilor mobile, activitățile cuprinse în programele de mobilitate au asigurat diversitate, prin alternanța dintre formal și non-formal, ceea ce a permis o permanentă colaborare între elevii și profesorii din țările partenere. Astfel, elevii au folosit aplicațiile mobile în situații concrete, calculând distanțe dintre obiective turistice.

Următoarea mobilitate din cadrul proiectului “Mobile applications to ease learning for students” (2017-1-RO01-KA219-037187_1) va avea loc în Turcia, în perioada 21-27 octombrie 2018.

Suntem bucuroși de reușita activităților din cadrul acestui proiect și sperăm în viitoare colaborări. Am discutat cu reprezentanții instituțiilor partenere despre posibilitatea implementării unor noi parteneriate strategice. Proiectele ERASMUS + au un impact deosebit în comunitate iar elevii noștri au fost foarte încântați”, a declarat reprezentantul legal al instituției de învățământ, director prof. Constantin Timu .

A fost o experienta unica pentru noi.Work-shop-urile de IT ne-au captivat atenția și nu credeam vreodată ca o să reușim să lucrăm cu un astfel de program în câțiva pași simpli. Mulțumim domnilor profesori că ne-au îndrumat și au avut răbdare.” (Vlad Gorgos, clasa a X-a)

Am descoperit oameni noi și m-am descoperit pe mine însumi, într-o noua ipostază. Este fascinant să poți face schimb de impresii cu elevi din alte țări. Mi-a plăcut foarte mult, totul a fost foarte bine organizat.” (Florin Zaharia, clasa a X-a).

Prof. Oana Simionovici

Învățământ universitar

Mobilitățile noastre Erasmus ... în tandem (II)

Impresii din prima zi la birou

În încercarea de a aduce Erasmus+ mai aproape de cei interesați și de a evidenția toate oportunitățile pe care un student le poate avea pe parcusul desfășurării unei mobilități, articolele din această secțiune ilustrează experiențe trăite ”în timp real” și povestite chiar din mobilitate. Corespondentele noastre Erasmus+, Mădălina – Cristina Anagnoste și Gabriela – Alexandra Florea, colege în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța, își desfășoară în același timp mobilitățile de practică de 2 luni în Madrid (Spania). Haideți să aflăm mai multe despre primul lor contact cu orașul și organizația gazdă.

Mădălina: Ne aflăm în sfârșit în capitala Spaniei, Madrid. Metropola în care poți întâlni la orice colț de stradă cântăreți latino, dansatori înfocați de tango sau Mariachi pregătiți oricând pentru nenumărate dedicații muzicale. Venirea noastră coincide cu începutul lunii august, dar și cu finalul săptămânii, așa că mergem să vizităm biroul unde vom face practica pentru a ne prezenta, pentru a cunoaște personal mentorul și, desigur, noii colegi.

Gabriela: Cred că am ajuns în fața Campusului Madrid. Ce clădire impunătoare! Locul în care este amplasată e ideal, putem ajunge foarte repede în centru de aici.

Mădălina: Hai, să intrăm în clădire! Primul impact e de-a dreptul spectaculos. Mentorul nostru este un avocat în jurul vârstei de 30 de ani și este originar din Peru. Este o persoană foarte deschisă, destul de interesantă și aparent foarte binevoitoare. După înregistrarea în sistem, facem o primă plimbare prin campus, pentru a-l cunoaște mai amănunțit.

Gabriela: La o primă vedere, acest ambient îmi depășește orice așteptare! E un mediu internațional în plină dezvoltare în care specialiști din toate colțurile lumii vin pentru a asista la diverse conferințe și workshop-uri, dar și pentru a lucra individual la diverse proiecte.

Mădălina: Am auzit de dinainte că îți poți începe propria afacere în campus, atâta timp cât vii și le prezinți o idee interesantă, puțin iesșită din tipar și cu mult, mult potențial.

Gabriela: Până la sfârșitul stagiului ar trebui ca fiecare dintre noi să își încerce norocul.

Mădălina: Categoric, am deja câteva idei de pus în practică, dar pe care nu am avut încă curajul să le expun! Poate fi o oportunitate bună acum!

Gabriela: Iată că avem și ocazia de a ne întâlni noii colegi. Printre aceștia se numără interni veniți din Slovacia, Anglia și Ucraina. Mentorul nostru ne conduce la primul etaj al campusului, acolo unde se află și biroul nostru pentru următoarele două luni. După semnarea actelor necesare, acesta ne prezintă lista cu titlurile articolelor pe care urmează să le redactăm pe parcursul celor două luni.

Mădălina: Am fost destul de surprinsă să regăsim teme din multiple ramuri ale dreptului, ramuri precum Drept Fiscal Internațional, Drept European, Drept Comercial etc. De asemenea, subiectele pe care va trebui să le abordăm sunt de actualitate și sunt deosebit de interesante. Treaba noastră va consta practic în căutarea informațiilor de interes pentru avocatul nostru și pentru alte persoane interesate de domeniul juridic. Mentorul nostru va publica fiecare articol pe website-ul companiei, în ordinea finalizării acestora.

Gabriela: Prima zi de vizită a campusului s-a scurs incredibil de repede. Mentorul nostru ne-a propus o primă introducere în lumea spaniolă printr-o clasică invitație la sangria, pe care am acceptat-o toți cât ai clipi. Suntem abia la început și aștept cu nerăbdare să descoperim ce înseamnă pentru noi Madrid. În afară de nelipsitele tapas, presărate la fiecare restaurant de aici, în afară de tortilla, tinto de verano, renumitul muzeu Prado și încântătorul Palacio Real, în afară de boemul cartier Barrio de Las Letras, în afară de nopțile călduroase și de ritmurile elegante de tango și flamingo...

(va urma)

Parteneriat strategic în domeniul tineretului

SMART – instrument online în sprijinul tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă

Instrumentul SMART este rezultatul unui proiect internaţional de cercetare finanțat prin Programul Erasmus+. SMART înseamnă Instrument de Asistență pentru Potrivirea Abilităţilor (Skill Matching Assistance and Reporting Tool) și se concentrează asupra tinerilor dezavantajați, pe care îi sprijină în integrarea lor pe piața muncii. Este un instrument ce poate fi utilizat ușor şi eficient în consiliere şi orientare profesională, în munca cu tinerii, în pregătirea acestora pentru angajare. Practic instrumentul aduce mai aproape tineretul de piața muncii prin instrumente web şi media.

Pentru a pune instrumentul în aplicare, tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă trebuie să completeze un test de aptitudini, disponibil pe pagina și care poate fi accesat printr-o simplă înregistrare. De asemenea, se pot înregistra și angajatorii, care prin intermediul platformei pot găsi mai ușor angajații potriviți, deoarece SMART realizează o corespondență între profilul utilizatorului care caută un loc de muncă, cu profilul locurilor de muncă vacante.

Inovația propusă de instrumentul SMART constă în faptul că acesta este creat în așa fel încât pune mare accent pe experiențele și abilitățile tinerilor dobândite în afara sistemului de educație formală. Tinerii dezavantajați, care nu au un nivel de studii ridicat sau cei care părăsesc timpuriu școala, vor avea șansa să-şi descopere şi să-şi arate punctele tari și abilitățile dobândite prin metode și în contexte informale și nonformale.

Testul se poate completa în aproximativ o oră, pe calculator sau smartphone, iar procesul de completare poate fi întrerupt oricând. Pe parcursul testului, utilizatorii vizionează scurte filme video, scenarii despre diverse situații potențial a se desfășura la un loc de muncă, iar apoi evaluează o serie de afirmații despre situațiile vizionate. După terminarea testului, tinerii primesc o evaluare a aptitudinilor, această evaluare fiind apoi apreciată în raport cu toate ofertele de locuri de muncă din sistem.

Un alt avantaj al acestui instrument este că poate fi utilizat şi ca material didactic, astfel fiind de mare ajutor psihologilor școlari, consilierilor vocaționali pentru tineret, coordonatorilor de voluntari şi celor care lucrează cu tineri dezavantajați.

Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul Corpului European de Solidaritate

Comisia Europeană a publicat primul apel pentru o serie de noi proiecte ale Corpului European de Solidaritate, care se vor derula în 2018 și în prima parte a anului 2019. Suma alocată pentru proiectele selectate este de 44 de milioane de euro. De la lansarea în decembrie 2016 a Corpul European de Solidaritate s-au înregistrat 72.000 de tineri dintre care 7000 s-au implicat deja în proiecte de solidaritate.

În mai 2017, în urma consultărilor cu stakeholderii, Comisia Europeană a propus cadrul legal de funcționare a Corpului European de Solidaritate, cu un buget de 341,5 milioane de euro, buget care va permite unui număr de peste 100.000 de tineri să participe la această inițiativă până la la sfârșitul anului 2020. În iunie 2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord politic privind această propunere, care urmează să fie adoptată oficial de către ambele parți. Între timp, pot fi adoptate măsuri pregătitoare, cum ar fi lansarea apelului de propuneri de astăzi.

În 11 iunie 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea următorului program Corpul European de Solidaritate 2021-2027, urmând să-i aloce suma de 1.26 miliarde de euro, pentru a permite unui număr de aproximativ 350.000 de tineri să participe la o activitate de solidaritate.

Pe lângă activitățile individuale de voluntariat (între 2 și 12 luni), stagiile și locurile de muncă în domeniul solidarității, apelul lansat astăzi include și alte tipuri de proiecte:

Activități de voluntariat în grup pe termen scurt (de la 2 săptămâni la 2 luni), pentru grupuri de 10 - 40 de tineri. Activitățile de solidaritate dinn cadrul acestor proiecte pot contribui la incluziunea tinerilor cu oportunități reduse.

Proiecte de solidaritate care permit nu numai organismelor publice și private cu sediul în statele membre ale UE să solicite finanțare, dar și tinerilor înscriși pe portalul Corpului European de Solidaritate. Aceștia vor putea să formeze grupuri de cel puțin 5 tineri și să-și creeze propriile activități de solidaritate.

Anumite proiecte ale Corpului European de Solidaritate în domeniul voluntariatului sunt, de asemenea, deschise participării organizațiilor din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și din alte țări partenere din afara UE.

Proiectele din cadrul apelului lansat astăzi vor fi selectate odată ce propunerea Comisiei Europene va fi adoptată oficial, iar primul termen limită de depunere a propunerilor de proiecte va fi 16 octombrie 2018. Fac excepție activitățile de voluntariat în grup, pentru care termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte va fi data de 18 februarie 2019.

Ghidul Corpului European de Solidaritate

12 și 13 octombrie 2018 în toată România

În octombrie, fii ZÎN(Ă)!

De ce? Pentru că vrem să facem cunoștință publicului larg cu învățarea nonformală

Unde? În comunitatea, organizația sau instituția ta

Cine? Oricine este interesat de promovarea învățării în context nonformal

Cum? Prin activități activ participative și metode de învățare folosite în context nonformal

Și anul acesta, în octombrie, nonformalul iese pentru a opta oară în stradă! Sau vine în şcoală, în companie, la muzeu … sau în oricare alt loc deschis învățării. Împreună și în 2018 putem aduce magia la tine în comunitate!

Ce se va întâmpla?

Orice vrei tu. Limita este dată doar de imaginația voastră și accentul pus pe procesul de învătare. Nonformală, bineînțeles. Așadar, invităm toți oamenii din organizaţii și instituţii, care cred în beneficiile învăţării în context nonformal şi care practică activităţi şi metode activ participative, să realizeze în această zi evenimente vizibile în comunităţile din întreaga ţară sub umbrela mare a evenimentului Ziua Învățării Nonformale. Se poate realiza o varietate largă de activităţi, de la lucruri de mică avergură, punctuale, la evenimente stradale, mari, cu activităţi dintre cele mai diverse.

Ateliere de origami şi quilling, piese de teatru forum, proiecţii de filme, mini training-uri, expoziţii de fotografie, cafenele publice, dezbateri, evenimente de promovare a învățării nonformale, vânători de comori, city quest-uri… sunt doar câteva din multele exemple de activităţi care ar putea să fie realizate în cea mai nonformală zi a anului!

Pentru a îți face o idee și pentru inspirație ai acest playlist realizat într-o ediție anterioară a laboratorului de educație nonformală (click AICI) unde găsești disponibile o serie de metode care pot fi aplicate cu succes în cadrul ZÎN.

Interesat să te preZÎNți cu un eveniment la tine în comunitate?

Nu trebuie decât să introduci evenimentul/activitatea pe care doreşti să o desfăşori pentru ZÎN în calendarul de Evenimente, prin click pe butonul Propune – nu uita la secţiunea “Evenimente umbrelă” să alegi “ZIN - Ziua invatarii nonformale 2018"). Pentru a putea adăuga un eveniment trebuie să fiţi înregistrat pe site, pentru a avea cont (click pe butonul “Înregistrare” şi urmăriţi paşii descrişi)

Interesat să participi sau să promovezi?

Vezi ce se întâmplă la tine în comunitate! Nu trebuie decât să dai click pe județul tău din harta interactivă disponibilă pe nonformalii.ro, în partea dreaptă din secțiunea Evenimente.

Nu ezita să dai mai departe. Te invităm să promovezi evenimentele care ți se par relevante pe facebook sau alte canale de social media. Pentru acest lucru ai la dispoziție un buton dedicat imediat sub titlu pe care te încurajăm să îl folosești cu încredere. În plus, te rugăm să folosești hashtag-ul #ZÎN (pentru urmări mai ușor tot ce se întâmplă cu ZÎNul). Puteți alătura hashtag-ului principal și #eusuntZÎN, #eusuntZÎNă, #suntZÎNatic sau #ZÎNtnonformal.

... te informează!

În octombrie spunem: Time to Move

Este pentru al cicilea an când Eurodesk organizează campania anuală de informare Time to Move. Formatul campaniei lansat în 2014 a rămas același și urmărește sensibilizarea tinerilor privind oportunitățile internaționale de mobilitate, de studiu, de voluntariat sau de muncă în străinătate.

Campania Time to Move cuprinde o serie de evenimente pentru tineri organizate În Europa în luna octombrie. Scopul acestor activități este de a-i ajuta pe tineri să descopere sute de posibilități prin intermediul cărora aceștia pot merge în străinătate sau pot participa la un proiect internațional, pot explora Europa sau pot câștiga experiența de care au nevoie pentru viitor.

Pentru o luna multiplicatorii Eurodesk organizează sesiuni de informare pentru a raspunde la întrebări și pentru a-i ajuta pe tineri să-și concretizeze ideile pentru a demara un proiect în stăinătate: pentru a studia, pentru a munci sau pentru a face un stagiu de voluntariat.

Campania vizează în mod specific tinerii care nu trăiesc în mediul urban, care nu au acces la proiecte de mobilitate de învățare și care ar putea fi interesați să participe și tinerii NEETs care ar putea beneficia de o experiență de mobilitate.

Campania #timetomove2018 va fi prezentă pe pagina noastră de Facebook, pe grupul nostru de informare yahoo eurodesk_info, dar și pe website-ul www.eurodesk.ro. Vizitează website-ul campaniei și poți afla mai multe informații despre activitățile Time to Move. De asemenea, aici poți găsi informații legate de studiu, voluntariat, stagii și călătorii în străinătate.

Concursul de tricouri Time to Move revine in 2018! Pentru a participa, creează un tricou tematic Time to Move care prezintă cel mai bine spiritul campaniei, împărtășește-l cu noi și ai șansa de a câștiga premiul care te va ajuta să-ți începi călătoria cu trenul în Europa. Poți alege orice tehnică pentru designul tricoului: o fotografie, o ilustrație digitală, un desen pe hârtie sau doar un text. Concursul se desfășoară pe Facebook!

Curs MOOC - Aspecte esențiale ale politicilor de tineret

Ești interesat de elementele esențiale ale politicilor de tineret, etapele și impactul acestora în viața tinerilor? Înscrie-te la acest curs MOOC.

Comisia Europeană și Consiliul Europei, în cadrul parteneriatului în domeniul tineretului, au lansat cursului MOOC - Aspecte esențiale ale politicilor de tineret, care va avea loc în perioada 8 octombrie – 18 noiembrie 2018. Cursul va ajuta participanții să dobândească competențele de bază pentru a se implica în politicile de tineret. O politică de tineret este o strategie care oferă tinerilor oportunități de integrare în societate și care le permite acestora să devină activi și responsabili.

Participanții la curs trebuie să se înregistreze, având astfel posibilitatea de a afla despre elementele esențiale ale politicilor de tineret, etapele și impactul acestora în viața tinerilor. De asemenea, vor avea posibilitatea să reflecteze la pasul următor de implicare în domeniul politicilor de tineret. Cursul este oferit de Consiliul Europei și de Comisia Europeană, este gratuit și se adresează tuturor celor interesați. Sunt invitați să participe factori de decizie din domeniul tineretului de la diferite niveluri, lucrători și lideri de tineret, ONG-uri de tineret și cercetători.

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte interesante din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în în InfoAltfel, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale, fotografii de minim 300 dpi atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Dacă doriți să nu mai primiți această publicație, va rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa unregistered@anpcdefp.ro.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Credits:

Created with images by Hans-Peter Gauster - "Puzzle" • Ben White - "Reading in a meadow" • Alysia Lim - "untitled image" • LTDatEHU - "technology classroom education learning education technology learning" • Alexas_Fotos - "time for a change new ways letters" • geralt - "finger touch hand" • Tobias Messer - "think" • Jessica Castro - "untitled image" • Ali Yahya - "untitled image" • Jéssica Oliveira - "Felicidade"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.