Zeur niet Logo design door Remco Hayes

1. Vooronderzoek.

Voordat ik gelijk ben begonnen met het maken van een logo heb ik een aantal plaatjes opgezocht die mij aanspreken. Ik heb de website van het koor bekeken en heb daar ook mijn onderzoek op afgesteld. Ik heb ook een aantal logo's opgezocht van andere koren.

2. Schetsen.

Met de tweede stap heb ik een aantal schetsen gemaakt voor het logo. ik gebruik veel gekalligrafeerde letters en muzieknoten. Omdat er alleen maar vrouwen in het koor zitten gebruik ik ook een afbeelding van een chique dame.

3. Typografisch onderzoek.

Voor het logo wil ik een zo simpel mogelijk lettertype gebruiken, aangezien ik het logo zelf heel sprekend wil laten. Als ik het lettertype ook heel druk doe dan leid dat misschien af.

4. Kleurenschema

Voor het kleurenschema gebruik ik als hoofdkleur natuurlijk de pittige rode kleur waar het koor vooral uit bestaat.

Vooral de kleur Crimson en Red3 ga ik gebruiken. om het niet al te wild te maken gebruik ik verder alleen zwart en wit, en misschien de kleur Tomato erbij.

Nadat ik lang ben bezig geweest met het logo, kwam ik erachter dat het niet opschoot. ik heb het hele design omgegooid omdat ik er niet uit kwam. De uiteindelijke logo's zijn zo geworden:

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.