Loading

De Schoolweetjes nummer 1 || 27 augustus 2021

Het nieuwe schooljaar is begonnen

De eerste schoolweek zit er al weer op. De tijd gaat zo snel wanneer je het naar je zin hebt! Wat was het fijn om afgelopen maandag alle kinderen en ouders weer op school te zien. Voor sommige kinderen was het best wennen, zeker voor de jongste kinderen die voor het eerst naar school gingen. Gelukkig kon er de eerste dag een ouder met de jongste kinderen mee naar binnen, zodat er op een fijne manier afscheid genomen kon worden. Wij hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en heeft genoten van de tijd samen met het gezin. Dit is de eerste nieuwsbrief van een nieuw schooljaar. We hopen op een schooljaar waarin we elkaar weer snel zonder al te veel maatregelen kunnen ontmoeten. Voorlopig zullen we, zoals u verderop zult lezen, ons nog aan enkele maatregelen moeten houden. Enkele regels zijn wat aangepast, het is dus goed om hiervan op de hoogte te zijn.

Even voorstellen

Mijn naam is Marieke Naberman en ik ben 51 jaar geleden geboren in Kloosterhaar en daar ook opgegroeid. Inmiddels ben ik al 25 jaar woonachtig in Westerhaar. Hier woon ik samen met mijn man Ard en onze twee dochters Loes( 22) en Jet (19). In 1994 begon ik mijn onderwijs carrière als groepsleerkracht binnen de Gemeente Hardenberg. Na een fusie met de scholen vanuit de Gemeente Coevorden is deze organisatie verder gegaan onder de naam 'Onderwijsstichting Arcade'. Als groepsleerkracht heb ik ervaring in alle groepen van de basisschool. De afgelopen jaren ben ik als locatie coördinator binnen de scholen van Hardenberg en Schoonoord aan het werk geweest.

En nu mag ik de mooie taak van Henk Groot Wassink overnemen op deze prachtige school. Daar heb ik enorm veel zin in. Samen met het team is er al een mooie start gemaakt. Het voelt goed en er was een warm welkom. Ik hoop de kinderen snel te leren kennen en u, als ouders, natuurlijk ook.

Corona nieuws

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Alle scholen binnen stichting 'Ieder kind telt' werken volgens het scenario 1 'waakzaam'. Dit betekent dat er schoolkampen, excursies en startgesprekken georganiseerd mogen worden, mits men de basisregels kan handhaven.

Kinderen hoeven niet meer op verschillende tijden naar school te komen en zijn ook gelijktijdig vrij. Wel blijven we de verschillende ingangen gebruiken. Helaas mogen ouders niet mee naar binnen tijdens de inloop. Wij willen u vragen om tijdens het halen en brengen buiten de 1,5 meter te handhaven.

Het is toegestaan om onder schooltijd even binnen te lopen om bijvoorbeeld een traktatie te brengen. We zien nog graag een voorverpakte traktatie. Ook zullen alle gesprekken tussen ouders en leerkrachten weer op school op plaatsvinden.

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen. Er is een nieuwe beslisboom ontwikkeld, wij vragen u deze te raadplegen.

Parro

Wij gaan op school gebruik maken van Parro. Dit is de vervanger van Klasbord. Binnenkort ontvang u van de leerkracht een e-mail, zodat u Parro kan gaan gebruiken. De Parro app heeft veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs, we kunnen foto's delen en kunnen gesprekken worden ingepland.

Wanneer u de uitnodiging van Parro ontvangt, is het de bedoeling dat u deze accepteert. U bent dan toegevoegd aan de groep. U kunt inloggen met het ParnasSys-account. Heeft u nog geen ParnasSys-account, dan volgt er een tweede mail. Hiermee maakt u een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Na het accepteren van de uitnodiging kunt u Parro op uw telefoon gebruiken door de app te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in via onderstaande link. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.

Het Groene Schoolplein

In de zomervakantie is er enorm hard gewerkt door Robuust Infra om de grootste fase van het Groene Schoolplein gereed te maken. De bestrating op het bovenbouwplein is volledig vernieuwd en ook de entree aan de Slotmansweg is vernieuwd. Daarnaast zijn de oude speeltoestellen op het schoolplein vervangen voor spiksplinternieuwe speeltoestellen van de firma Yalp. We hebben gezocht naar toestellen die een natuurlijke uitstraling hebben, kindvriendelijk zijn en ook duurzaam zijn in gebruik. We zijn erg blij met deze speelaanleidingen voor de kinderen en hopen dat ze er zelf ook veel plezier aan beleven. Aan de foto's te zien is dit doel al wel bereikt. Ook op het bovenbouwplein hebben we wat aanpassingen gedaan om het speelplezier voor de leerlingen te vergroten. We hebben onder andere de tafeltennistafel verplaatst om de buitenlesplek mogelijk te maken. Daarnaast hebben we het speelveld weer hersteld en zichtbaar gemaakt. Ook zijn er nieuwe rubbertegels geplaatst bij het duikelrek. De knikkerpotjes hebben ook een nieuwe plek gekregen, zodat er straks weer volop geknikkerd kan worden.

Volop speelplezier op het nieuwe schoolplein

Het insectenhotel

Wat is een groen schoolplein zonder kriebelbeestjes (insecten)... . We zijn erg blij met deze nieuwe aanwinst voor ons groene schoolplein. Een zelfgemaakt insectenhotel van resthout. Dit insectenhotel is gemaakt door meneer Hammers, de opa van Daniël en Laura uit groep 3. Daniël en Laura hebben natuurlijk geholpen met het vullen van het insectenhotel en we zijn erg blij met dit unieke exemplaar, waar met veel liefde en kunde aan is gewerkt. Het insectenhotel heeft een mooie plek gekregen op ons nieuwe plein en de deuren zijn inmiddels geopend. We hopen dat veel insecten de weg zullen vinden naar ons hotel en we zullen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van dit hotel. We willen opa Hammers via deze weg enorm bedanken voor zijn en inzet en het schenken van dit geweldige insectenhotel!

Het insectenhotel

Opstelplek ouders

Aan de Noetselerbergweg hebben we in de zomervakantie ook een nieuwe opstelplek gerealiseerd. Deze plek is onder andere bedoeld voor leerlingen die op de fiets vertrekken naar de gymles. Daarnaast is het ook de bedoeling dat u als ouders na schooltijd hier op uw kind(eren) wacht. U kunt ook nog steeds wachten bij de hoofdingang of bij de andere in-/uitgangen. We willen met deze nieuwe plek voorkomen dat (groot)ouders tussen de auto's en voor opritten e.d. van de buurtbewoners staan om hun kind(eren) op te halen. Er ontstaan dan vaak onveilige situaties voor de kinderen, vanwege de drukte en onoverzichtelijke situatie. Wilt u bij het wachten zo veel mogelijk rekening houden met het doorstromen van het reguliere verkeer. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Kennismaken met sporten

Sporten of gewoon lekker bewegen kunnen de kinderen samen met vriendjes/vriendinnetjes buiten op straat, op het voetbalveldje of een speelterrein in de buurt. Je kunt ook sporten bij een sportvereniging. Veel kinderen zijn al lid van een sportvereniging, maar het kan ook zijn dat dit niet het geval is, omdat er nog geen leuke passende sport gevonden is. Alle kinderen hebben de afgelopen week een flyer mee naar huis gekregen met informatie over 'Kennismaken met sporten'. Heeft u belangstelling om hieraan mee te doen, meldt u dan aan via onderstaande link.

Kind op maandag

Kun je kiezen?

De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te zoeken voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij Rebekka en zij gaat met hem mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en Esau. De Heer vertelt haar dat het twee volken zijn en dat de oudste de jongste zal dienen. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob in ruil voor een kom soep. Er wordt gelezen uit Genesis 24 en 25: 19-34

De kleuters horen de verhalen 'De zondeval' en 'Kaïn en Abel'.

Zending

Ook dit jaar gaan de leerlingen van groep 8 op vrijdagochtend de groepen langs om geld op te halen voor de zending. Wij hopen dat u ons weer wilt helpen om namens de Prinses Marijkeschool ons Plan-kindje Jean Carlos en ook speciale projecten te ondersteunen. Zoals gebruikelijk houden wij u op de hoogte van de bedragen die binnen komen.

Welkom op de Prinses Marijkeschool

Wij willen onze nieuwe leerlingen graag even extra welkom heten op de Prinses Marijkeschool. De kinderen die gestart zijn in groep 0/1A zijn Julie, Matt, Aiden, Naomi en in groep 0/1B Jim, Katoo, Gijs, Kim, Xavi, Jula, Jalou, Annelinde, Lauren, Suus, Roby. In groep 3 zijn Benthe, Okke en Escha begonnen, in groep 5, Ties en in groep 7, Roan en Dean. Wij hopen dat jullie heel veel gaan leren en wensen jullie allemaal heel veel plezier op school.

Schoolreisje voor de groepen 3 t/m 8

In de schoolkalender leest u dat de groepen 7 en 8 op dinsdag 7 september op schoolreisje gaan naar het Avonturenpark in Hellendoorn. Wij hebben besloten dat ook de kinderen van de groepen 3 t/m 6 meegaan. Hoe we dit gaan organiseren hoort u later, maar om de prijs voor het schoolreisje te kunnen berekenen, zouden we graag willen weten welke leerlingen/gezinnen een jaarkaart bezitten voor het Avonturenpark. Leerlingen met een jaarkaart betalen iets minder dan leerlingen zonder jaarkaart. Wilt u dit doorgeven per e-mail aan meester Floris: f.fransen@marijke-ikt.nl. Wordt vervolgd…..

Weekend

En dan zit de eerste schoolweek er al weer op. Wat was het fijn om elkaar na zo'n lange tijd weer te zien. Voor nu wensen we iedereen een heel fijn en prettig weekend. Een hartelijke groet van het team van de Prinses Marijkeschool!