Sjálfsmyndin mín Þorbjörg Eyja Tom Davíðssdóttir

  • Gildin mín: Fjölskylda, góðir vinir, hjálpa öðrum
  • Styrkleikarnir mínir: Ég á góða fjölskyldu og vini, ég er alltaf hamingjusöm, mér líður oftast vel, ég er skapandi, ég er klár, ég er fyndin, ég er góð systir og góð vínkona
  • Marmiðið mitt: Ég vil vera rithöfundur eða blaðakona
  • Fjölskylda mín og vinir: Við erum 6 í fjölskyldunni það er ég, mamma, pabbi, Konný stjúpmamma, Sóley systir og Krista systir. Við eigum 3 ketti Jósefínu, Bellamy og Junior. Helstu vínkonur mínar eru Aníta, Erika og Kinga

Credits:

Created with images by Lenny K Photography - "Drifter"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.