Loading

Skolans stöd till barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa Webbinarium 17.9.2020 kl. 13.00–16.00

Välkommen på webbinarium!

Barn som saknar trygga vuxna i sin privata miljö behöver upptäckas och stödas på sin lärstig. Skolan kan vara en av skyddsfaktorerna för utsatta barn. Lär dig identifiera, bemöta och stötta elever som omges av missbruk eller psykisk ohälsa.

I coronapandemins kölvatten är behovet att upptäcka ”de osynliga barnen” ännu större än tidigare. Regionförvaltningsverket ordnar fortbildningen tillsammans med Stiftelsen Bensow. Organisationen Maskrosbarn i Sverige medverkar också för att belysa temat med sin erfarenhet.

Webbinariet i september får en uppföljare som parallellprogram under Regionförvaltningsverkets elev- och studerandevårdsdag 5.11.2020. Webbinariet i september och parallellprogrammet i november är oberoende av varandra och du kan delta i det ena eller båda. Program sänds närmare.

Program

13.00 Välkomstord – Disa Widell, överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket

13.10 Hur påverkas uppväxten och skolgången av missbruk eller psykisk ohälsa i familjen? – Maj Estlander, Verksamhetschef för Stiftelsen Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet

Överdriven användning av rusmedel är närmast ett folkhälsoproblem i Finland och psykisk ohälsa bland både barn och vuxna ett växande problem. Hur påverkar det barn och unga och deras skolgång att växa upp i en familj med missbruk eller psykisk ohälsa och varför är det så viktigt att vi jobbar förebyggande med målgruppen? Skolan kan fungera som en viktig skyddsfaktor för dessa barn och skolpersonal är ofta i främsta linjen för att upptäcka barn i målgruppen. Vad kan skolan göra inom ramen för befintliga resurser och vad finns det för utomstående stöd att få?

13.40 Stöd till barn och unga genom samarbete med tredje sektorn – Emelie Hindsberg-Lipponen, ansvarig för Stiftelsen Bensows Min stig-verksamhet

Vikten av tidigt ingripande, trygga vuxna och kamratstöd för barnet. Presentation av Min stig och det stöd verksamheten kan erbjuda barn och unga samt skolpersonal. Hur ska jag gå tillväga då jag upptäcker barn i målgruppen?

14.05 Maj och Emelie besvarar frågor

14.15–14.25 Paus

14.25 Egen erfarenhet och vägen vidare – Helen Klaesson, projektledare för Skolkurage och utbildare på organisationen Maskrosbarn

Organisationen Maskrosbarn i Sverige presenterar sin verksamhet och målgrupp. De kommer även att prata om sin skolsatsning Skolkurage 2019 och berätta hur de tillsammans med elever och skolpersonal utvecklat ett kunskapsstärkande lärarmaterial. Ta del av ungdomars tankar kring skolan och få även konkreta tips att kunna använda dig av redan nästa dag!

15.45 Frågor till Maskrosbarn och Stiftelsen Bensow

16.00 Avslutning – Disa Widell, överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket

Praktisk information

Målgrupp: Pedagogisk, vägledande och elevvårdspersonal i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt alla intresserade.

Tid: Torsdag 17.9.2020 kl. 13.00–16.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda någon dag före tillfället.

Anmälan: Anmäl dig till webbinariet senast 11.9.2020 via denna länk. Anmälan till elev- och studerandevårdsdagarna sker separat.

Arrangörer: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet i samarbete med Stiftelsen Bensow.

Kontakt

Frågor om programmet: Disa Widell, överinspektör, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Frågor om anmälan och annullering: Yvonne Bergholm, planerare, yvonne.bergholm@avi.fi, 0295 018 610