Loading

Jaarverslag 2019 A.S.Z. AALST - GERAARDSBERGEN - WETTEREN

Voorwoord

Begin 2019 verankerde het A.S.Z. haar positie in het ziekenhuislandschap door de oprichting van een nieuwe juridische entiteit. Na drie jaar onderhandelen werd de nieuwe vereniging een feit. Zo verzekeren we de verderzetting van alle ziekenhuisactiviteiten voor de komende 30 jaar. Dankzij dit wervende project kan het A.S.Z., met zijn drie campussen en 1900 medewerkers, zijn toekomst verzekeren en verder groeien binnen het grotere ziekenhuisnetwerk. Dankzij deze nieuwe vereniging is het A.S.Z. een sterke partner die mee kan bouwen aan een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod binnen de ruime regio. Het resultaat voor 2019 is positief en het eigen vermogen neemt verder toe.

Omdat we binnen het A.S.Z. ziekenhuis transparant willen zijn en streven naar een continue verbetering van de zorgkwaliteit, hebben we in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform onze patiëntervaringen gemeten. In december 2019 werden onze resultaten, samen met 25 andere Vlaamse ziekenhuizen, bekend gemaakt. Uit deze resultaten leerden we onder andere dat we meer moeten inzetten op het informeren van onze patiënten. Het A.S.Z. wil deze resultaten optimaliseren aan de hand van concrete actieplannen en operationele doelstellingen op maat. Aan de hand van verschillende initiatieven zoals het project ‘Think Patiënt’ denken medewerkers actief mee over hoe we kunnen werken aan absolute patiëntentevredenheid.

Onze doelstelling om innovatieve gezondheidszorg te bieden, zorgt ervoor dat we als ambitieus ziekenhuis ook op dat vlak de lat hoog leggen. Zo hebben onze artsen het afgelopen jaar verschillende baanbrekende technieken uitgevoerd, onder meer in het domein van cardiologie met de Artrial Flow Restrictor of AFR, en in het domein van medische beeldvorming met de installatie van de hypermoderne SPECT-CT op campus Geraardsbergen. De dienst Urologie gebruikt sinds november 2019 een nieuwe innovatieve technologie, namelijk ‘Fusie-biopsie van de prostaat’. Tevens werd het A.S.Z. in 2019 officieel erkend als gespecialiseerd centrum voor pancreaschirurgie

2019 was ook het jaar dat we deelnamen aan de Dag van de Zorg, een event dat heel wat voorbereiding vroeg maar dat was het meer dan waard. Heel wat trotse medewerkers konden eindelijk hun expertise en werkplek eens op een creatieve manier laten zien aan de buitenwereld.

Preventie is één van onze kerntaken. In 2019 werden tal van acties en evenementen georganiseerd om mensen bewust te maken van het belang van preventie. Het A.S.Z. wil patiënten, medewerkers en het ruime publiek informeren over gezondheidsrisico’s en hoe ze zelf gezonder kunnen leven. Zo hebben we een sensibiliseringscampagne georganiseerd voor het tijdig screenen op darmkanker en konden patiënten en bezoekers zich tijdens de Week van het Hartritme laten screenen op voorkamerfibrillatie (VKF). Op infostands in de inkomhal gaven onze medewerkers regelmatig informatie over heel uiteenlopende thema’s waaronder reuma, diabetes en obesitas.

Passie voor warme zorg. Elke dag opnieuw spannen onze medewerkers zich samen in voor onze patiënten. Dat is de drijfveer voor alles wat we doen. Mijn dank gaat dan ook uit naar al onze artsen en medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij onze warme zorg betrokken zijn. De kwaliteit van deze zorg wordt in grote mate bepaald wordt door de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Onze medewerkers zijn het menselijk kapitaal van onze organisatie, door te investeren in hun fysieke en mentale gezondheid bekomen we een doeltreffend personeelsbeleid.

Ik wens u veel leesgenot met dit jaarverslag.

Sabine Siau, algemeen directeur wnd. A.S.Z.

Thema's

Klik op het thema waar u meer over wil weten...

Nieuwe vereniging A.S.Z. AV verzekert toekomst

De drie OCMW’s van Geraardsbergen, Aalst en Wetteren hebben zich de afgelopen jaren allen geschaard achter de oprichting van een nieuwe vereniging A.S.Z. AV en dit samen met de artsen van het A.S.Z. Al deze deelgenoten brengen samen een totaalkapitaal in van 22 miljoen euro. Aalst investeert 6,84 miljoen euro, Geraardsbergen 3,18 miljoen euro, Wetteren 1,98 miljoen euro en de vzw Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis 10 miljoen euro. Dit zorgt voor een nieuwe start van het A.S.Z., dat sterker zal staan voor de toekomst.

De oprichting van een nieuwe juridische OCMW-vereniging voor het A.S.Z. was broodnodig om het voortbestaan van het A.S.Z. in de toekomst te verzekeren. Het A.S.Z. heeft sterke troeven: de stijgende activiteiten, de hoge patiëntentevredenheid, de toegankelijkheid van het ziekenhuis én het staat gekend om zijn hoogkwalitatieve zorg.

Maar het A.S.Z. kampte sinds de fusie met een tekort aan eigen middelen waardoor het gebukt ging onder de leningen. Bovendien stond de zware pensioenproblematiek de samenwerking met andere ziekenhuispartners in de weg. Omdat het vormen van een ziekenhuisnetwerk in de toekomst een verplichting wordt om erkend te kunnen blijven, waren de kapitaalsinjecties en het isoleren van de pensioenproblematiek de enige mogelijke oplossing. Het afgelopen jaar is hieraan hard gewerkt.

Daarnaast nemen de OCMW’s een groot deel van de historische pensioenlast van het statutair personeel op zich. Dat wil zeggen dat de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van het statutair ASZ-personeel door de OCMW’s zullen worden gedragen, voor zover deze niet gefinancierd worden door de overheid.

Belangrijk is ook dat de artsen voortaan als deelgenoot naast de gemeenten zullen meedragen in mogelijke verliezen van het A.S.Z., mochten deze zich toch nog voordoen. Uiteraard is er voor de toekomst ook een stevig businessplan uitgetekend om verliezen te vermijden.

Dankzij dit wervende project kan het A.S.Z., met zijn drie campussen en 1900 medewerkers, zijn toekomst verzekeren en verder groeien binnen het grotere ziekenhuisnetwerk. Enkel zo wordt het A.S.Z. een sterke partner die mee kan bouwen aan een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod binnen de ruime regio.

Missie A.S.Z.

Het A.S.Z. staat voor maatschappelijk verantwoorde, veilige en innovatieve gezondheids- zorg voor u en in nauw overleg met uw zorgpartners.

Het A.S.Z. biedt als één van de belangrijkste spelers in de Vlaamse ziekenhuissector hoogkwalitatieve medische en verpleegkundige zorg op drie locaties: Aalst, Geraardsbergen en Wetteren.

19 DEC 2019: 30 jaar A.S.Z.

19 DEC 1989: 179 patiënten vlekkeloos van oud naar nieuw ziekenhuis geloodst in Aalst

Een verschil van dag en nacht

Het oude ziekenhuispand aan de Aalsterse Gasthuisstraat werd ingeruild voor een gloednieuw ziekenhuis aan de Siesegemlaan. Bij het vertrek uit het Sint-Elizabethziekenhuis kregen alle patiënten een bloemetje.

Het overbrengen van de patiënten van het Sint-Elizabethziekenhuis naar het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis was een groot gebeuren. De politie begeleidde tien militaire ambulances en de bijhorende legerjeeps. Gemiddeld was een ambulance twintig minuten onderweg van het Sint-Elizabethziekenhuis naar A.S.Z. en terug. Aan de hoofdingang van het A.S.Z. wachtte een verpleegkundig team de aankomende patiënten op. Ze werden via de beddenliften meteen naar de nieuwe afdelingen gebracht. "Het is een verschil van dag en nacht" zei een patiënt.

Het A.S.Z. staat inmiddels voor maatschappelijk verantwoorde, veilige en innovatieve gezondheidszorg. Bovendien behaalde het A.S.Z. in het voorjaar van 2018 een internationaal kwaliteitslabel. Dit label werd toegekend door het NIAZ, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.

1 jul 1998: Het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis werd omgedoopt tot het 'Algemeen Stedelijk Ziekenhuis'

Fusie met het Emmanuel Ziekenhuis Wetteren

Ondertussen werd campus Wetteren omgevormd tot een unieke revalidatiecampus met een sterke focus op gespecialiseerde revalidatie voor locomotorische aandoeningen, zoals na een knie- of heupoperatie en op revalidatie voor cardiopulmonaire pathologie. Bovendien beschikt A.S.Z. Wetteren over een uitgebreide polikliniek met tal van specialisaties (oftalmologie, gynaecologie, endocrinologie, enz.) en worden er dagopnames georganiseerd op deze campus.

1 jan 2001: Samenvoeging met het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis

Fusie met het ziekenhuis van Geraardsbergen

Het A.S.Z. zet campus Geraardsbergen op de kaart als een acute basisspecialistische campus d.m.v. focused clinics voor volgende specialismen: orthopedie, bariatrische heelkunde, urologie en plastische heelkunde. Een focused clinic koppelt efficiëntie aan een sterke dienstverlening en een hoge kwaliteit van zorg. Bovendien blijft het gynaecologisch en kindergeneeskundig aanbod op de campus Geraardsbergen aanwezig. Zwangerschapsopvolging en begeleiding alsook de kindergeneeskundige opvolging na de bevalling blijven lokaal georganiseerd in Geraardsbergen.

En niet te vergeten: Geraardsbergen beschikt over een hypermoderne SPECT-CT en de urologen voeren de uiterst efficiënte HoLEP-lasertechniek uit op deze campus.

Vragen of opmerkingen over dit jaarverslag? Mail naar communicatie@asz.be.

Created By
A.S.Z. Aalst - Geraardsbergen - Wetteren
Appreciate

Credits:

(c) Dienst Communicatie A.S.Z.