Zeur Niet logo

MIJN ONDERZOEK:
  1. Ik heb de site en social media van het koor zeur niet gelezen en onderzocht.
  2. Daarna ben ik schetsen voor het logo gaan maken op papier.
  3. Toen heb ik de logo's vergeleken en 2 van de schetsen uitgekozen.
  4. Die 2 logo's heb ik gecombineerd en daar 1 logo van gemaakt in Adobe Illustrator.
SCHETSEN:
LOGO:

Uitleg voor mijn keuze:

  • Ik heb voor deze style gekozen omdat ze hun naam te danken hebben aan een bekend nummer van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt uit hun eerste musical "Heerlijk duurt het langst". Aangezien ze het van Annie M.G. Schmidt hebben wist ik dat in haar boeken alle tekeningen gemaakt waren door Fiep Westendorp. Dus heb ik de style van Fiep Westendorp verwerkt in het logo voor het koor "Zeur Niet".
  • Het boekje waarop de naam staat is een muziek boek waarin ze de muziek hebben staan.
  • De kleur rood heb ik afgeleid van hun site. Ik was tussen de foto's aan het kijken en zag dat ze bij hun optredens rode kleren aanhebben gecombineerd met wit.
  • Het poppetje heb ik een gezicht gegeven alsof die aan het zingen is, aangezien het een koor is.

Met Vriendelijke groet,

Anna Trijntje Vermeulen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.