Loading

MacLawye® Styczeń 2018

ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI - ROK XI - 01/2018

Temat stycznia 2018

Logotyp 100. lecia Adwokatury Polskiej powszechnie krytykowany przez adwokatów, co zrobi NRA; list otwarty adw. Jerzego Marcina Majewskiego do Prezesa NRA Jacka Treli

Adwokackie spojrzenie na wydarzenia polityczne oraz wpływ polityki na proces tworzenia prawa

W magazynie MacLawye® piszemy o legislacji i lobbingu jedynie w formie publicystycznej, natomiast o przebiegu procesu legislacyjnego wybranych ustaw piszemy w dodatku specjalnym LOBBING™

Maciej Gutowski & Piotr Kardas

Komputery, oprogramowanie & Internet w pracy adwokata

Felietony Jerzego Marcina Majewskiego

Felietony Piotra Nowaczyka

Piotr Nowaczyk

Poza tematami polityczno prawnymi i zawodowymi

teksty na tematy rozmaite

Przepisy
Tajemnica wigilijnego sledzia
Góra rodzi mysz

ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI

Zapraszamy na nasze strony

Credits:

© by MacLawye® - Jerzy Marcin Majewski

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.