Loading

På vej mod det sorte bælte Shotogakusha

Jesper Fjeldgaard Andersen

Af Jesper Fjeldgaard Andersen sensei, vicechefinstruktør Shotogakusha.

Udgivet 15. oktober 2018

Denne artikel henvender sig til alle karatekaer i Shotogakusha. Er du under 18 år anbefales det, at dine forældre også læser den.

I Shotogakusha vægter vi faglighed og personlig udvikling højt. At nå det sorte bælte, 1. dan i Shotogakusha svarer til at have gennemført en grunduddannelse i karatedo. Det er de færreste, der når så langt. Det kræver vedholdenhed, disciplin samt gode personlige egenskaber at blive indstillet til 1. dan i Shotogakusha. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i hvad Shotogakusha, og din klub forventer af dig frem mod det sorte bælte.

Indstilling til det sorte bælte

Det er meget forskelligt hvor lang tid der går, før du bliver indstillet til 1. dan af din sensei. Det kræver, at du er gradueret 1. kyu før du kan blive indstillet til 1. Dan. I gennemsnit tager dette 4-6 år at nå dertil. Selv om du er indstillet til 1. dan, er det ikke ensbetydende med, at du automatisk bliver gradueret 1. dan. Der er tale om en prøve/eksamen, hvor du skal præstere dit bedste på dagen. Præsterer du ikke i tilstrækkelig grad, vil du ikke bestå. Det er vigtigt, at du har gjort dig disse overvejelser forinden. Består du ikke, skal fokus lægges på fortsat udvikling og ikke afvikling.

Op til gradueringen

Når du bliver indstillet til 1. dan, vil der være en særlig opmærksomhed på dig fra alle instruktører. For det første forventes det, at du som altid deltager i så mange træninger og aktiviteter som muligt. Det er vigtigt at være synlig i organisationen, således at du kan få vejledning af hovedinstruktørerne i Shotogakusha. Den vejledning du modtager skal udmønte sig i yderligere træning og udvikling. Det vil sige, at du skal tage et stort ansvar for egen læring og udvikling.

For det andet forventes det, at du viser vejen for andre. Du skal gå forrest med det gode eksempel og hjælpe til hvor det er nødvendigt - både i og udenfor dojoen.

Det er også vigtigt, at du sætter sig ind i den historie, som karate er forankret i. Også klubbens historie og din senseis karatefaglige historie er vigtig at sætte sig ind i. Måske er det dig, der en dag skal være hovedinstruktør i Shotogakusha og være ansvarlig for en dojo. Her er det vigtig, at du er i stand til at bære historien og traditionerne videre.

Fysisk formåen

Når du træner op til 1. dan indbefatter det, at du som altid er i god fysisk form. Det vil sige, at du skal sørge for, at du har en god kondition samt en god allround styrke. Derfor anbefales det, at du er ekstra opmærksom på at træne styrketræning herunder armstrækninger, maveøvelser, styrkeøvelser for benene med videre op til en graduering. Daglig smidighedstræning er også vigtig. Det er god stil, at du som 1. kyu sætter tid af til disse øvelser til træning i dojoen samt derhjemme.

Vi bliver alle som karateudøvere ramt af skader af og til. Hvis du pådrager dig en skade, er det her særlig vigtigt, at du har fokus på den fortsatte træning og ikke på skaden alene. Det skal forstås på den måde, at vi forventer, at du stadig møder op til træning i din dojo og træner med i det omfang du kan. Du skal selvfølgelig træne klogt og passe på dig selv.

Personlig udvikling

I Shotogakusha vægter vi den personlige udvikling højt. Som udgangspunkt bygger den på dojo kun:

1. Søg den perfekte karakter. 2. Vær trofast. 3. Vær stræbsom. 4. Respekter andre. 5. Vær ikke voldelig i din optræden.

Derudover er det vigtigt at fremhæve, at hvis du er barn (under 18 år) kan du ikke blive indstillet til 1. dan før du udviser den fornødne modenhed og koncentration. Vi lægger vægt på, at du som barn er i stand til at være fokuseret og afbalanceret, og at du ikke giver op, når du møder modstand under træningen.

Der følger et stort ansvar med at være 1. dan i Shotogakusha. Du bliver ambassadør for Shotogakusha i og udenfor organisationen. Derfor skal du gå foran med den gode respektfulde opførsel og hjælpsomhed. Som 1. dan skal du altid være klar til at hjælpe andre, både i og udenfor dojoen. Det er vigtigt, at du som 1. kyu for alvor begynder at efterleve dette.

Selve gradueringen

Gradueringen foregår overfor et dommerpanel bestående af Shotogakusha hovedinstruktører. Til gradueringen skal du vise kihon, kata og kumite jævnfør pensum. Det er vigtig, at du gør dit absolut bedste til gradueringen.

Resultatet af gradueringen offentliggøres senere samme dag ved et danparty, som er en gammel japansk tradition. I Shotogakusha mødes vi på restaurant Tokyo i København, Danmarks første japanske restaurant. Restaurant Tokyo ejes og drives af Nakazawa sensei, som er special adviser i Shotogakusha. Her sidder vi på gulvet og spiser japansk mad. På et tidspunkt bliver resultatet af gradueringen offentliggjort, hvorefter aftenen fortsætter på særlig traditionel vis. Er du under 18 år er dine forældre meget velkommen til at deltage i denne helt særlige japanske tradition, som vi er stolte over at videreføre.

Bestilling af sort Shotogakusha bælte

Består du gradueringen, har du mulighed for at bestille et særligt specielt sort Shotogakusha bælte fra Japan. På bæltet bliver dit navn broderet med japanske skrifttegn på den ene bælteende, ligesom der bliver broderet Shotogakusha samt logo på den anden bælteende. Bæltet kan kun bestilles gennem Shotogakusha og koster ca. 1.000 kr. Der er cirka et par måneders leveringstid. Bæltet er meget unikt og det er designet af vores japanske stormester Masahiko Tanaka sensei.

Tiden efter gradueringen

Som 1. dan har du nået en milepæl i Shotogakusha karatedo. Du har vist vilje, engagement og arbejdet med dig selv. Processen vil du aldrig glemme, og den kunnen og viden du har opnået er der aldrig nogen der kan tage fra dig. Til gengæld åbner der sig også en livslang fordybelse i karatedo. I klubben vil du få mere ansvar og det forventes, at du fortsat hjælper til med at undervise andre. Du vil nu være en del af en helt særlig gruppe, som er ansvarlig for, at føre Shotogakusha karatedo videre i samme ånd. Karate bliver nu for alvor en livsstil for dig. En livslang proces, hvor du hele tiden vil have fokus på at være et ordentlig menneske og udvikle din karatedo.

Karate er som kogende vand, uden tilførelse af varme bliver vandet koldt”. Citat af Gichin Funakoshi sensei.

Created By
Jesper Andersen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.