Loading

Stop motion

Wat is stop motion?

Bekijk het volgende fragment om meer te weten te komen. En beantwoord de vragen die eronder staan.

 • Over wat gaat de film?
 • Vind je deze film mooi? Beschrijf 3 dingen die jij mooi vindt.
 • Beschrijf hoe de figuren in deze film anders lijken te bewegen. Vergelijk met een fragment uit: star wars, rogue one (klik op de naam om het fragment te zien)
 • Is deze film op de computer gemaakt of getekend?
 • Deze film is niet met echte mensen gemaakt, maar met wat dan wel? Omschrijf 2 mogelijke antwoorden zo duidelijk mogelijk.

Bekijk het volgende fragment om NOG meer te weten te komen. En beantwoord de vragen die eronder staan.

 • Wat vind je speciaal aan deze filmpjes? Omschrijf 3 dingen zo duidelijk mogelijk.
 • Omschrijf zo duidelijk mogelijk hoe jij denkt dat het filmpje gemaakt is.
 • Welk materiaal zie je allemaal?
 • Waar staat de camera?
 • Hoe het komt dat alles beweegt?
 • Hoelang duurt het om dit te maken denk je?

Stop motion, wat?

Stop motion is een techniek om films te maken. Beantwoord de vragen onder het filmpje.

 • Ze gebruiken geen filmcamera maar een ...?
 • Hoe zorgen ze ervoor dat de poppen, kleren, mensen, tassen, zetels, ... lijken alsof ze bewegen?
 • Hoe laat je dan een voorwerp, mens, ... sneller bewegen?
 • En hoe laat je dan iets trager bewegen?
 • Bij films die niet met een miljoenen budget werken worden ongeveer 10 foto's per seconde afgespeeld. Dat zullen wij ook doen.

Traditionele film

Hieronder staat de allereerste film ooit gemaakt door de broers Lumière. De eerste mensen die naar deze film keken dachten dat de trein, die naar het scherm rijdt, uit het doek zou komen en op hun in zou rijden. Ze vluchten dan ook in paniek de cinema zaal uit!

Voor een oude film maakte ze ook heel snel foto's na elkaar. Zo waren er ook ongeveer 24 foto's per seconde. Dat zie je aan de schokkende beelden.

De opdracht

Bekijk eerst deze film, dit maken jullie ook!

Aan de slag!

1. Jullie maken in groepen van 4 een stop motion.

2. Iedereen krijgt een andere rol/functie bij het maken van de film. Overleg in groep wie welke rol zal opnemen.

Dit zijn de rollen:

 • Producent: maakt de film mogelijk en zorgt voor alle nodige geld. In jullie groep behoud hij het overzicht. Hij weet altijd hoeveel foto's er al genomen zijn. Hij helpt ook met de kledij te verleggen. Hij leid ook discussies die er zouden zijn.
 • Regisseur: maakt het storyboard en houd bij waar ze tijdens het maken zijn in hun verhaal. Daarnaast help hij ook met het verleggen van de personen, stof, ...
 • Cameraman: neemt de foto's en zorgt dat de camera NIET beweegt. Hij houd in de gaten of de kledij niet te ver wordt verlegd, te weinig, of er per ongeluk tegen iets gestoten wordt, ... Hij houd ook het storyboard in de gaten.
 • Acteur('s): is de persoon die in de film te zien is. Hij/zij zal alle bewegingen doen en de aanwijzingen van de teamgenoten zo goed mogelijk opvolgen.

3. Verdeel de rollen, de producent schrijft ze in de google classroom opdracht: stop motion.

4. Ga samen rond een tafel zitten.

5. Installeer de app, stop motion. (Klik op de naam)

6. Zoek een plek, ongeveer 4 meter op 4 meter op de grond die vrij is.

7. Maak je iPad vast zodat deze naar de vloer gericht is met de toestellen die op de materiaal tafel liggen. Geen toestellen meer op je iPad vast te zetten? Help dan even met een klasgenoot.

8. Laat iemand wandelen, springen, een salto maken, ... zoals in het voorbeeld met de stop motion techniek. Probeer en maak gerust enkele fouten! Daar leer je namelijk uit!

9. Kies uit volgende thema's waarover jullie een stopmotion maken.

 • De wereld wordt vernietigd door een fles water.
 • De lange weg naar huis.
 • Free running.
 • Of verzin zelf een thema.

10. Neem enkele kladbladen leg ze plat en maak zoals in een stripverhaal enkele kaders. Hierop maak je straks jullie story board. Hieronder vind je een voorbeeld van de kaders.

Storyboard?

Een storyboard wordt gemaakt voor films. Animatie films, actie films, tekenfilms, ... voor elke soort film wordt een storyboard gemaakt.

Waar lijken de storyboards hieronder op? Denk aan iets dat je kan lezen.

Een storyboard lijkt op een strip, eigenlijk is het bijna hetzelfde. We zien kleine schetsen. Die schetsen tonen wat de camera in beeld moet nemen wanneer er gefilmd wordt. Maar niet alles wordt getekend, enkel de belangrijkste zaken.

11. Maak samen een verhaal en ontwerp ook samen een storyboard zoals je hierboven ziet.

12. Installeer een iPad en richt deze naar de vloer. Zorg dat er een plaats van ongeveer 4 op 4 meter in beeld is.

13. Neem wat papierplakband en werk samen om op de grond de hoeken van jullie scherm af te plakken. Zo wordt duidelijk tot waar je iets zal zien op een foto.

14. Jullie zijn klaar om een stopmotion film te maken.

15. Denk aan de rol die je hebt opgenomen, doe deze zo goed mogelijk! Daar beoordelen jouw teamgenoten je op het einde op.

16. In totaal maken jullie een stopmotion die ongeveer 1 minuut duurt. Hiervoor zal je ongeveer 600 foto's nodig hebben.

17. Klaar? Bekijk hoe jullie stopmotion film er al uitziet.

18. Laat de leerkracht en/of klasgenoten er ook naartoe kijken.

19. Dien allemaal jullie stop motion film in op google Classroom in de opdracht: Stop motion.

20. Vul de zelfevaluatie in op google Classroom in de opdracht: Stop motion

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.