Stop motion

Wat is stop motion?

Bekijk het volgende fragment om meer te weten te komen. En beantwoord de vragen die eronder staan.

 • Over wat gaat de film?
 • Vind je deze film mooi? Beschrijf 3 dingen die jij mooi vindt.
 • Beschrijf hoe de figuren in deze film anders lijken te bewegen. Vergelijk met een fragment uit: star wars, rogue one (klik op de naam om het fragment te zien)
 • Is deze film op de computer gemaakt of getekend?

Bekijk het volgende fragment om nog meer te weten te komen. En beantwoord de vragen die eronder staan.

 • Over wat gaat de film?
 • Vind je deze film mooi? Beschrijf 3 dingen die jij mooi vindt.
 • Deze film is niet met echte vossen gemaakt, maar met wat dan wel? Omschrijf 2 mogelijke antwoorden zo duidelijk mogelijk.

Bekijk het volgende fragment om NOG meer te weten te komen. En beantwoord de vragen die eronder staan.

 • Wat vind je speciaal aan deze filmpjes? Omschrijf 3 dingen zo duidelijk mogelijk.
 • Omschrijf zo duidelijk mogelijk hoe jij denkt dat het filmpje gemaakt is. Noteer welk materiaal je ziet, waar de camera staat, hoe het komt dat alles beweegt, hoelang het duurt om te maken (denk aan je eigen voorbereiding tijdens de les rond trick fotografie), ...

Stop motion, wat?

Stop motion is een techniek om films te maken. Beantwoord de vragen onder het filmpje.

 • Ze gebruiken geen filmcamera maar een ...?
 • Hoe zorgen ze ervoor dat de poppen, kleren, mensen, tassen, zetels, ... lijken alsof ze bewegen?
 • Hoe laat je dan een voorwerp, mens, ... sneller bewegen?
 • En hoe laat je dan iets trager bewegen?
 • Wanneer je dus een stop motion film bekijkt van 2 uur. Hoeveel foto's zijn daar dan voor genomen? Er worden 24 foto's genomen per seconde. 1 minuut = 60 seconden. 1 uur = 60 minuten. (Tip bereken eerst hoeveel foto's er zijn per minuut, dan per uur, dan voor de hele film.) Reken maar eens uit!
 • Bij films die niet met een miljoenen budget werken worden ongeveer 10 foto's per seconde afgespeeld. Dat zullen wij ook doen.

Traditionele film

Hieronder staat de allereerste film ooit gemaakt door de broers Lumière. De eerste mensen die naar deze film keken dachten dat de trein, die naar het scherm rijdt, uit het doek zou komen en op hun in zou rijden. Ze vluchten dan ook in paniek de cinema zaal uit!

Voor een oude film maakte ze ook heel snel foto's na elkaar. Zo waren er ook ongeveer 24 foto's per seconde. Dat zie je aan de schokkende beelden.

De opdracht

Bekijk eerst deze film, dit maken jullie ook!

Stappenplan

 1. Installeer de app, stop motion. (Klik op de naam)
 2. Kom voor deze stap even naar de leerkracht, hij toont je hoe te werken met de app stop motion.
 3. Neem de broek, t-shirt en schoenen die je moest meebrengen.
 4. Maak je iPad vast zodat deze naar de vloer gericht is met de toestellen die op de materiaal tafel liggen. Zorg dat je ongeveer 3 op 3 meter van de grond kan zien. Geen toestellen meer op je iPad vast te zetten? Help dan even met een klasgenoot.
 5. Laat jouw kledij wandelen, springen, een salto maken, ... met de stop motion techniek. Probeer en maak gerust enkele fouten! Daar leer je namelijk uit!

Nu gaan jullie samen aan de slag!

 1. Jullie maken in groepen van 4 een stop motion. De leerkracht verdeeld de groepen.
 2. Iedereen krijgt een andere rol/functie bij het maken van de film. Overleg in groep wie welke rol zal opnemen.

Dit zijn de rollen:

 • Producent: maakt de film mogelijk en zorgt voor alle nodige geld. In jullie groep behoud hij het overzicht. Hij weet altijd hoeveel foto's er al genomen zijn. Hij helpt ook met de kledij te verleggen. Hij leid ook discussies die er zouden zijn.
 • Regisseur: maakt het storyboard en houd bij waar ze tijdens het maken zijn in hun verhaal. Daarnaast help hij ook met het verleggen van de kledij.
 • Cameraman: neemt de foto's en zorgt dat de camera NIET beweegt. Hij houd ook het storyboard in de gaten.
 • Art-director: hij geeft aanwijzingen aan de personen die de kledij verleggen. Houd in de gaten of de kledij niet te ver wordt verlegd, te weinig, of er per ongeluk tegen iets gestoten wordt, ... als het kan helpt hij ook de kledij te verleggen.
 1. Verdeel de rollen, de producent schrijft ze in de Showbie opdracht: stop motion.
 2. Ga samen rond een tafel zitten.
 3. Neem enkele kladbladen leg ze plat en maak zoals in een stripverhaal enkele kaders. Hierop maak je straks jullie story board. Hieronder vind je een voorbeeld van de kaders.

Kies uit volgende thema's waarover jullie een stopmotion maken.

 • De wereld wordt vernietigd door een fles water.
 • De ninja en de stoel
 • Moord in het technieklokaal.
 • Verzin gerust zelf een thema.
 1. Maak samen een verhaal en ontwerp ook samen een storyboard zoals je in de vorige les rond trick fotografie ook deed.
 2. Installeer een iPad en richt deze naar de vloer. Zorg dat er een plaats van ongeveer 3 op 3 meter in beeld is.
 3. Neem wat papierplakband en werk samen om op de grond de hoeken van jullie scherm af te plakken. Zo wordt duidelijk tot waar je iets zal zien op een foto.
 4. Jullie zijn klaar om een stopmotion film te maken.
 5. Denk aan de rol die je hebt opgenomen, doe deze zo goed mogelijk!
 6. In totaal maken jullie een stopmotion die ongeveer 1 minuut duurt. Hiervoor zal je minstens 600 foto's nodig hebben.

Heel veel succes!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.