Mina kui müügiesindaja Gerili Narusing

Lugupeetud õpetaja

Olen kirjapannud oma vaatenurgast, milline olen mina kui müügiesindaja enne jõule-ja praktikaperioodil.

Alustuseks mainiksin, et olen ikka see sama rõõmsameelne ja hea suhtlemisoskusega neiu, kes koolipingis. Suudan jääda viisakaks, samas soovin luua sooja õppe- ja töökeskkonna, et vältida kaaslastega ebamugavusi suhtluses. Järgnevalt lisasin lingina enda lühitutvustuse, et oleks aimu, kellest üldse jutt käib

Mis siis veel?

Olen omandanud Gümnaasiumi hariduse ja sellega polnud raskusi. Lisaks oman juba töökogemust müügiesindaja valdkonnas. Eelneva praktika viisin läbi firmas Baltlux, kus õpetati mulle küll vähe sest soovisin pigem iseõppida ja ise tegutseda. Sain ka palju positiivselt kriitikat ja õppisin oma vigadest palju. Suvel töötasin ettevõttes SurfParadis, kus jagati mulle erinevad tööülesanded: majutus, klienditeenindus, köögiabiline, koristaja ja blogija. Kõige vingem kogemus minu elus sest sain töökõrvalt nautida ka Hiiumaa loodust, tegeleda veespordiga ja istuda õhtuti erinevat kultuuri inimestega lõkke ääres. Seal omandasin ka suhtlemisoskuse Inglise keele. Armastan teha tööd, kus tunnen end õnnelikuna.

Jagan Teiega ka oma ametliku tutvustusvideot. Mida olen saatnud ka mõnele ettevõttele. Olen proovinud luua selle põnevana sest siis tundub mu isiksus ka huvitavam.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.