Introduktions kurs Sociala medier för företag

En introduktionskurs för dig som vill börja marknadsföra företaget i sociala medier och vill ha en snabb, konkret och handfast presentation.

Vi presenterar de mest använda sociala medierna och deras funktioner samt går igenom vad du bör tänka på när du ska sätta igång med din marknadsföring i dessa plattformar.

Materialet avser i första hand företagare med begränsad tid för marknadsföring och som vill snabbt komma igång.

Denna kurs presenterar de största och vanligaste sociala medierna men sätter fokus på marknadsföring på Facebook för företag.

"Alla" finns på Facebook, det är vår tids telefonkatalog, brevlåda & fotoalbum i en härlig blandning!

Visst låter det som en bra idé att även ditt företag går att finna där då?!

Denna kurs sätter fokus främst på marknadsföring på Facebook för små företag.

Vad ska man skriva då?

Det är kanske den vanligaste frågan vi får .... den här introduktionskursen ger dig bra tips och råd på hur man gör för att komma igång med sina inlägg.

Du får också ett arbetsblad som mycket handfast hjälper dig att fylla på din Facebooksida!

Arbetsbladet är utformat efter vår idé om att spara material, uppslag, länkar med mera i "lådor".

Det är ett visuellt och mycket enkelt sätt att tänka innehållsmarknadsföring, content marketing.

Kontakta oss så hjälper vi dig att synas i Sociala Medier
Created By
Sara Idenfors
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.