Loading

Liikkuva kuva Liikkeellistä kerrontaa mobiililaitteilla

Liikkuva kuva -pilotissa Myllypuron palvelukeskuksen asukkaat, iäkkäät vapaaehtoiset sekä nuoret toimivat yhdessä. Ylisukupolvisessa työskentelyssä lomittuvat virittäytyminen elokuvalliseen kerrontaan, tanssiminen ja mobiililaitteilla kuvaaminen. Jokainen ele, ilme ja liike ovat tanssia. Kuvaamisessa käytetään tabletteja.

Liike ja kuva kertovat enemmän kuin tuhat sanaa

Osallistujien tarinoista ja yhteisistä kokemuksista synnytetään tanssielokuva.

Liike kertoo ja tallentuu.

Yhdesäolo, uuden kokeminen ja oppiminen on tärkeintä.

Eri-ikäiset osallistujat toimivat toistensa tukena.

Näin koostetaan yhdessä elokuvaa.

SenioriVerkkolaiset kiittävät kaikkia mukana olleita rohkeasta sekä innostuneesta panoksesta pilottiin.

Loppujuhla huipentuu lavatansseihin

Ihmisen mittainen digitalisaatio

SenioriVerkko yhteistyössä: Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, palvelukeskuksen vapaaehtoiset & Myrskyryhmä

Created By
Satu Veltheim
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.