Loading

Be the hero in your own story een uitdagende workshop om je eigen verhaal te ontdekken!

'Wens de goden dat de weg lang is, maar hou Ithaka altijd in gedachten' - Kavafis

'Sometimes it's the journey that teaches you a lot about your destination.' - Drake

Als het avontuur lonkt, als de reis wordt aanvaardt in dit leven is zelfinzicht de belangrijkste bron om uit te drinken als je dorst krijgt onderweg. Daarna komt je missie, waar stuur ik op aan? Pas daarna, en echt pas daarna, ontdek je je unieke talenten die je nodig hebt om aan te komen.

B = Z x M x T ofwel: Betekenis is een gevolg van Zelfinzicht x Missie x Talent.

Aan professionals wordt allermeest gevraagd: wat kun je? Dat is dus de vraag naar je talenten. Daarna wordt er gevraagd: wat wil je? Dat is de vraag naar je missie in je werk. Je stip op de horizon. Te vaak wordt echter de meest belangrijke vraag dan niet gesteld: wie ben je (in je vak)?

B = Z x M x T. Betekenis = Zelfinzicht x Missie x Talent.

'For me, my life is a journey.' - Jay Electronica

In de workshop Be The Hero In Your Own Story - kijken we naar je carrière en staan we stil bij 7 belangrijke momenten.

Vertrek – is er sprake van een roeping?

Twijfel – waarom ik en kan ik het wel?

Missie – waar ligt mijn stip op de horizon?

Uitdaging – waar word ik op uitgedaagd?

Talenten – welke talenten gaan mij helpen?

Verleiding – wat houdt mij tegen?

Aankomst – bestaat er dan een aankomst?

Maar de reis gaat nooit alleen. In welk gezelschap ben je? Wat is de wisselwerking tussen deze mensen? Waar en wat wordt er geleerd van elkaar? Wat is de balans tussen deze mensen?

In een groeiende serie korte films vragen we aan young professionals wat hun ambities zijn. Hoe kijken zij naar hun verhaal?

Be The Hero In Your Own Story!

'The truth is of course is that there is no journey. We are arriving and departing all at the same time.' - David Bowie

Wil je jezelf leren kennen in je carrière? Be The Hero In Your Own Story is een uniek proces waarin de route wordt uitgestippelt. Onderweg worden samen inzichten, missie en talenten ontdekt.

'It is good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters in the end.' - Ursula K. Le Guin

Deze workshop duurt één dag en is bedoeld voor mensen in een organisatie. Groepsgrootte maximaal 12 mensen.

Kosten van de workshop is 395,- p.p. ex BTW.

De workshop wordt gegeven door Marieke Grondstra en Ron van Es - beiden partners in Young & Rebel.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.